Skip to content

Hoe facilitair managers kunnen bijdragen aan duurzaamheid

De lat ligt hoog voor facilitair managers. Alles draait om het verbeteren van de werkomgeving voor medewerkers maar ook voor klanten. De trend van 2021 laat zien hoe innovaties volgens de markt een bijdrage leveren aan de uitdagingen van elke facilitaire afdeling. Daarbij ligt de focus dit jaar op duurzaamheid, hospitality en slimme gebouwen en flexibel werkplekbeheer.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Verduurzaming blijft in 2021 een van de belangrijkste doelstellingen van facility managers. Een thema dat steeds belangrijker wordt door de wet- en regelgeving, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen en stakeholders die het eisen. Bovendien is er steeds meer belangstelling voor nieuwe technologie omtrent duurzaamheid en moderne samenwerkingsvormen in de keten.

Hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten?

 1. Duurzaam energiemanagement : energie besparen, zelf opwekken, stroom uit duurzame energiebronnen;
 2. Afvalmanagement : scheiden, verminderen en hergebruiken van afval en het gebruiken van biologisch afbreekbaar materiaal;
 3. Watermanagement : (her)gebruik en recyclen van water;
 4. Ethische inkoop : duurzame producten van leveranciers die de lokale economie ondersteunen;
 5. Duurzaam zakelijk reizen : anders reizen, elektrische auto, fiets etc. en compenseren van CO2-uitstoot;
 6. Community engagement : de ontwikkeling van de leefbaarheid van de omgeving staat centraal, in samenwerking met inwoners, gasten, gebouwgebruikers en/of werknemers;
 7. Vitaliteit en gezondheid : een gezonde en duurzame levensstijl en het welzijn van werknemers.

Het verlagen van energiegebruik was al een belangrijk doel; deze is nu nog belangrijker geworden. Aan vitaliteit en gezondheid, community engagement en afvalmanagement wordt ook meer prioriteit gegeven.

Maar wat zijn nou de barrières voor facilitair managers?

Als de grootste barrières om te innoveren op het gebied van duurzaamheid, worden genoemd:

 • Duurzaamheidsvraagstukken worden individueel opgepakt;
 • Er is binnen de organisatie nog geen concreet beleid voor geformuleerd;
 • Er is geen (apart) budget;
 • Nu niet duidelijk wie (eind)verantwoordelijk is;
 • De juiste kennis en expertise ontbreekt;
 • De visie en/of beleid op duurzaamheid wordt niet gedragen door sleutelpersonen;
 • Er heerst geen cultuur die mens, milieu en omgeving centraal stellen;

Het lijkt er dus op dat veel facilitair managers nog wel wat handvatten kunnen gebruiken. Drie suggesties om verduurzaming op een heldere en eenvoudige manier aan te pakken:

1. Weet waar je begint

Het blijkt dat de prioriteiten op duurzaamheidsgebied vooral liggen bij het managen van duurzame energie. Leg de focus op het verlagen van het energieverbruik en stap over op groene stroom. Daarnaast zijn haalbare stappen ook papiermanagement, afvalscheiding, cleaning/hygiëne en gezondheid.

2. Pak de verantwoordelijkheid

Met het groeiend belang van duurzaamheid binnen organisaties zoeken facilitair managers de samenwerking op met de MVO-manager of een andere afdeling die zich overkoepelend bezig houdt met MVO. Zo deel je de verantwoordelijkheid voor het onderwerp op beleidsniveau. Ongeacht of het nu HR, inkoop, facilitair of ICT betreft, als er een overkoepelend aanspreekpunt is op duurzaamheidsgebied kan daar een duidelijk beleid op worden geschreven, én toegepast.

3. Betrek medewerkers in het proces

Samenwerking zoeken met medewerkers, laten meedenken en betrekken bij het proces en daarna intern communiceren over de genomen stappen verhoogt het bewustzijn van de organisatie waardoor je meer draagvlak krijgt voor duurzaamheidsinitiatieven of MVO-beleid.

Conclusie

Facilitair managers kunnen een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities. Zaken als groene stroom, ledverlichting, afvalscheiding en meer groen in kantoor kunnen hierbij allemaal worden meegenomen. Maar naast de ‘snelle winst’ is het nu ook tijd voor een verdiepingsslag: investeer in duurzaamheid, niet alleen voor je mensen, maar zeker ook mét hen. Alleen zo kun je ook op de lange termijn het verschil maken.

Met referentie aan de Nationale Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2021.

Groene stroom door Garanties van Oorsprong