Skip to content

Farmel neemt een stap richting klimaatneutraal ondernemen


Zuivelbedrijf Farmel haalt jaarlijks bijna 320 miljoen kilo melk bij Nederlandse boeren op. In België bedraagt het volume een kleine 100 miljoen kilo. In 2008 startte het handelsplatform met 31 miljoen kilo melk. Veertien jaar later is dit ruim tien keer zoveel en is de handel in zuivel nog steeds veruit de belangrijkste tak van sport voor de organisatie met ruim zeventig mensen.

Verschillende melkstromen

Farmel probeert zich te onderscheiden in het bedienen van verschillende specifieke melkstromen, zoals biologische zuivel. Een daarvan is de melkstroom voor zuivel met sterren van het Beter Leven-keurmerk. Farmel zette deze duurzame melkstroom drie jaar geleden, in samenwerking met de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland, Stichting Natuur & Milieu en supermarktketen Jumbo, in de markt.
Daarnaast betekent het bezit van een eigen productielocatie (zuivelverwerking) een nieuwe spannende stap voor Farmel.

Benieuwd naar de CO2-footprint

Begin dit jaar schoof Farmel aan tafel bij Groenbalans met onder andere de volgende vragen:

  • Kunnen we onze emissiereductie in lijn brengen met de (wereldwijde) 1,5 graden doelstelling?
  • Doet wij als organisatie voldoende? Welke slimme verbeteringen kunnen we binnen de organisatie en ook de keten nog realiseren?

De CO2-footprint van de kantoororganisatie van Farmel dairy products staat in schril contrast met de emissies eerder in de keten (melkveehouderijen, toelevering, transport): De CO2-equivalenten die in de keten uitgestoten worden (~50% CO2, 30% methaan, 20% lachgas), zijn grofweg een factor 100 groter dan die van de kantoororganisatie.

Besloten werd om de CO2-footprint op te stellen met behulp van de online tool de Carbon Manager. Het resultaat is een hele lage uitstoot, mede doordat vele duurzame keuzes reeds geïmplementeerd zijn:

  • Het kantoorpand wordt gasloos en energie-efficient verwarmd;
  • Farmel neemt alleen groene stroom af;
  • Zowel in het zakelijke als het woonwerk verkeer wordt al veel elektrisch gereden;
  • Thuiswerken en digitaal vergaderen zijn standaard;
  • Er wordt weinig gevlogen.

Kortom Farmel is zicht bewust van haar eigen handelen, wil inzicht en vervolgens ook (verdere) reductie maatregelen toepassen. Een mooie eerste stap is dan ook de CO2-footprint van de eigen organisatie, in een later stadium zal Farmel waarschijnlijk verdiepend de keten analyseren.