Fijne dagen en een duurzaam 2019

donderdag 20 december 2018

Beleid, roadmaps, warmtevisies, green deals, energie-en klimaatakkoorden en samenwerkingsintenties: aan het maken van plannen ligt het niet. Maar het lijkt erop dat sinds het afgesloten klimaatakkoord van Parijs eind 2015 echt iets beweging is gezet. Een bevestiging is de  klimaattop in Polen.

Daar zijn afspraken gemaakt over de gebruiksaanwijzing – het Rulebook – voor het Klimaatakkoord van Parijs, dat officieel in 2020 in werking treedt. Die gebruiksaanwijzing is nu grotendeels klaar, zonder dat werd gemorreld aan eerdere afspraken.


In Nederland staan kranten dagelijks bol van berichten over de energietransitie. Dit jaar moet bijvoorbeeld het klimaatakkoord af zijn. De BV Nederland moet de CO₂-uitstoot met 49% verminderen in 12 jaar tijd beginnend met de zaak Urgenda: eind 2020 moeten de emissies met minimaal 25% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Nu wordt 6% van de energie groen opgewekt. Dat moet in dertig jaar naar 100%. Het idee is het energieverbruik te ontmoedigen. Wie duurzame maatregelen neemt, is minder energie kwijt. Al dit wil de overheid graag stimuleren.
 

Kortom, er staat veel op het spel en de transitie komt steeds dichterbij. Wij zien de bewustwording bij organisaties om stappen te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen groeien. Een mooie ontwikkeling naar een duurzame toekomst. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2019.

Met vriendelijke groet,

Peter Bleeker
Directeur