Skip to content

Full disclosure

En wat zijn de eventuele gevolgen voor u? Heeft u groene stroom of gebruikt u grijze stroom?

Certificaten voor alle in Nederland geleverde stroom

Vanaf 1 januari 2020 geldt de regel dat alle geleverde stroom herleidbaar moet zijn naar de bron. Groene stroom werd al gecertificeerd met Garanties van Oorsprong (GvO); energieleveranciers zijn per 1 januari wettelijk verplicht ook de aan u geleverde grijze stroom te onderbouwen middels Certificaten van Oorsprong (CvO). De verplichting geldt voor zowel zakelijke eindgebruikers als consumenten.

Gevolgen Full disclosure

Het aantonen van groene stroom met Garanties van Oorsprong bestaat al langer. Nu gaat dit ook gelden voor grijze stroom met Certificaten van Oorsprong,

Heeft u al groene stroom – door inkoop van GvO’s – dan is het niet nodig dat de energieleverancier u daarnaast ook nog eens, tegen kosten, Certificaten van Oorsprong levert. Laat uw energieleverancier weten dat u al groene stroom heeft en dat u  beschikt over Garanties van Oorsprong, al dan niet geleverd door Groenbalans.

Heeft u grijze stroom – dan levert uw energieleverancier Certificaten van Oorsprong. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

U kunt er ook voor kiezen om over te stappen naar groene stroom. Tegen een klein bedrag extra kunt u kiezen uit GvO’s uit water, wind, zon of biomassa. Voordeel is dat u aantoonbaar overstapt op duurzame energie en uw CO2-footprint verkleint.

Bron: de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW).