Skip to content

Full disclosure zorgt voor transparantie

Volledige transparantie in de stroommarkt over de herkomst van zowel grijze als groene stroom in de Nederlandse Energiesector per 1 januari 2020. Full disclosure heeft consequenties voor ons allemaal als bedrijf.

Veel van onze klanten gebruiken groene stroom. Dat betekent dat zij de stroom inkopen bij een energieleverancier en de groencertificaten (Garanties van Oorsprong, GvO’s) bij Groenbalans. Al jarenlang is er een Europees wettelijk systeem actief waarbij de transparantie van deze GvO’s is vastgesteld en te herleiden valt. U als klant van Groenbalans weet precies waar uw GvO’s vandaan komen.

Per 1 januari 2020 wordt er ook transparantie en herleidbaarheid geboden van energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen zoals uit kolen en gas. Daarom zijn energieleveranciers per deze datum verplicht om de herkomst van deze grijze stroom met een certificaat aan te geven. Deze certificaten gaan geen Garanties van Oorsprong heten maar Certificaten van Oorsprong (CvO’s).

Voorbeeld 1 – Grijze stroom

Een organisatie koopt alleen grijze stroom in bij een energieleverancier. Per 1 januari 2020 is de leverancier is verplicht aan te geven waar de grijze stroom vandaan komt, bijvoorbeeld van een kolencentrale. De leverancier boekt dan op naam van de organisatie naar rato van verbruik Certificatien van Oorsprong (CvO’s) af. Een CvO heeft een prijskaartje en de energieleverancier berekent deze kosten door aan de organisatie. De organisatie betaalt dus voor een CvO en weet dat zijn stroom opgewekt is door een kolencentrale. 

Voorbeeld 2 – Groene stroom

Een organisatie heeft groene stroom. Zij koopt dus grijze stroom in bij een energiemaatschappij en koopt ook Garanties van Oorsprong in. Zo wordt de stroom groen. De energieleverancier brengt geen CvO’s in rekening. De inkoop van GvO’s is voldoende. Dus deze organisatie blijft ‘alleen’ GvO’s inkopen.
Alle opgewekte energie moet inzichtelijk zijn zodat u weet waar uw stroom vandaan komt (grijs of groen) en u een goede keuze kunt maken voor het type stroom en hierbij behorende energieleverancier. Dan pas weet u wat u koopt en wat de oorsprong is van de opgewekte stroom. Het wordt voor organisaties steeds belangrijker te kijken op welke wijze stroom wordt opgewekt en niet alleen te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier. Dit is relevant voor de eigen organisatie maar ook voor klanten en andere stakeholders.

Overstappen

Als uw organisatie gebruik maakt van grijze stroom en u bent er zich van bewust dat u voor een CvO gaat betalen dan is dit wellicht het moment om over te stappen op groene stroom. Dat wil zeggen de inkoop van Garanties van Oorsprong.

U gaat vanaf 1 januari 2020 toch al betalen voor een CvO, waarom dan niet tegen een klein bedrag meer kiezen voor voor Garanties van Oorsprong uit water, wind, zon of biomassa. Voordeel is dat u groene stroom verbruikt en dat is een stuk duurzamer. 

Elke organisatie krijgt vanaf 1 januari 2020 met full Disclosure te maken. Echter, u hoeft hier niet direct iets van te merken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een meerjarencontract met een energieleverancier met een vastgestelde prijs. Maar feit is dat de kosten van een CvO worden doorberekend aan organisaties die alleen grijze stroom gebruiken. De kosten van een CvO zijn op dit moment lastig te voorspellen maar liggen rond enkel dubbeltjes (euro) per MWh.