Skip to content

Vergroenen van het gasgebruik

Met zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s) kun je het gasverbruik vergroenen. Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Het belang van groen gas?

Op dit moment maken miljoenen huishoudens en de industrie nog dagelijks gebruik van aardgas. Maar de Groningse aardgaskraan wordt dichtgedraaid en de huidige geopolitieke spanningen werpen de vraag op hoe we zo snel mogelijk van het Russisch gas kunnen afkomen. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Het Platform Nieuw Gas  heeft berekend dat groen gas in 2030 15% tot 20% van het aardgasverbruik kan vervangen. In de komende 10 jaar moet de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas dan ook toenemen tot 2 miljard m3 per jaar.

Wat is groen gas?

Groen gas of biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde kenmerkende gaslucht als aardgas. Na productie wordt groen gas bijgemengd in het gewone gasnet.

Gasverbruik vergroenen?

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. Garanties van Oorsprong bewijzen dat groen gas uit hernieuwbare energiebronnen is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Ëen groen gas GvO staat voor 1 MWh energie uit groen gas, hetgeen vergelijkbaar is met ongeveer 100 kubieke meter aardgas. Dus verbruikt de organisatie bijvoorbeeld 100.000 m3 aardgas per jaar dan zijn hiervoor 1.000 groen gas GvO’s nodig.

In Nederland geeft Vertogas de GvO’s uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Voor meer achtergrondinformatie over Vertogas, het certificeringssysteem, de productie, etc. verwijzen wij naar de website van Vertogas.

Waarom overgaan op groen of vergroend gas?

Duurzaamheidsinitiatieven zoals de CO2-prestatieladder zijn voorstander van het gebruik van biogas GvO’s. Bij de berekening van de CO2-footprint is door het gebruik van biogas GvO’s sprake van een lagere CO2-footprint. Het is – vinden wij – wel een mooie manier om aardgas te vergroenen. En het komt uit Nederland. Dat kan voor organisaties ook een extra argument zijn.

Een andere manier om gas te vergroenen is via CO2-compensatie. Bij compensatie gaat het om de investering in CO2-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

Het gasverbruik vergroenen is dus net als grijze stroom vergroenen een manier om CO2-uitstoot te reduceren.

Kosten

De kosten voor het vergroenen van aardgas met GvO’s liggen een stuk hoger dan voor het compenseren van het aardgasgebruik. Een voorbeeld:

  • 10.000 m3 aardgas vergroenen met Vertogas GvO’s is € 2.500;
  • 10.000 m3 aardgas vergroenen met VCS of Gold Standard CO2-rechten is € 250.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk een deel van het aardgas te vergroenen met Vertogas GvO’s en een deel met VCS of Gold Standard rechten.

Geinteresseerd in groen gas GvO's