Skip to content

Gestegen productie duurzame energie

In 2019 wekte Nederland 13 procent meer duurzame energie op dan in 2018. Dat brengt het totale aandeel duurzame energie in 2019 op 8,6 procent, tegenover 7,4 procent in 2018. Zonne-energie en biomassa waren de grootste stijgers.

Januari de beste maand

Het hoogste percentage duurzame energie werd in 2019 meteen al in januari behaald, dankzij een grote hoeveelheid windenergie. Juni en juli waren voor zonne-energie goede maanden, toen leverden de zonnepanelen zelfs meer dan de windmolens op land en zee. De productie van groene stroom uit zonne-energie steeg met maar liefst 46 procent. Dit was genoeg om twee miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, maar desondanks nog niet meer dan 4 procent van de totale Nederlandse stroombehoefte.

Of Nederland doelen voor 2020 haalt is nog behoorlijk onzeker

Het is verder nog de vraag of de groei van duurzame energie snel genoeg gaat om zowel de energie- als klimaatdoelen in Nederland te halen. De overheid had aanvankelijk het doel om in 2020 16 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken, maar verschoof die ambitie enkele jaren geleden door naar 2023. Het officiële doel voor 2020 is nu 14 procent duurzame energie.

Naar verwachting wordt het doel voor 2023 wél gehaald, maar is dat voor 2020 onzeker. Dit komt onder andere door vertraging van windprojecten op land. Afgelopen jaar stond Nederland met het aandeel duurzame energie nog op de een na laatste plek van de EU.

Daar komt bovenop dat Nederland niet op koers ligt om het klimaatdoel voor 2020 te halen. Drie rechterlijke uitspraken op rij in de Urgenda-zaak stellen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 tenminste 25 procent onder het niveau van 1990 moet liggen, om zo een evenredige bijdrage te leveren aan de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Een toename van duurzame energie is één manier om die uitstoot te verlagen. Een ongeveer even groot deel van uitstootreducties wordt doorgaans geleverd door verschillende vormen van energiebesparing.

Bron Energieopwek.nl – website voor de productiegetallen van hernieuwbare energiebronnen uit Nederland