Skip to content

Green Claims Directive zorgt voor transparantie

Blog Roeland Vervloet

In het eerste half jaar van 2024 hebben Albert Heijn, Booking.com en Eneco onder last van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun duurzaamheidscommunicatie moeten herzien. Dit volgt op meerde handhavingsacties van de ACM in 2022 en 2023. De Europese Unie werkt tegelijkertijd aan het realiseren van vergaande eisen aan duurzaamheidscommunicatie in de nog te ontwikkelen Green Claims Directive (GCD).   De meeste uitingen over duurzaamheid beginnen met goede bedoelingen. Toch zien we steeds vaker dat organisaties de plank misslaan.   

De wetgever baseert zich op onderzoek van de Europese Unie (2014) waaruit blijkt dat er op 76% van de productverpakkingen een aan duurzaamheid gerelateerde claim wordt gemaakt. Uit onderzoek van Ecolabel Index (2020) blijkt dat er in de Europese Unie 230 verschillende ‘eco-labels’ in omloop zijn. Niet gek dat het af en toe ook misgaat met deze claims.  

Met de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder en een grotere groep bewuste consumenten die bereid is extra geld uit te geven aan duurzamere producten, is duurzaamheidscommunicatie een hot topic maar ligt misleiding op de loer. 

De aankomende Green Claims Directive zal naar verwachting nog een stuk verder reiken dan de richtlijnen die de ACM nu hanteert en voorschrijven dat duurzaamheidsclaims gebaseerd moeten worden op de volledige levenscyclus waarin alle significante milieu-impacts worden meegenomen.  

Het kunnen verkopen en verwaarden van echte verduurzaming blijft cruciaal om de transitie te versnellen en financieren. Maar wel binnen de grenzen van de wet en op een eerlijke en transparante manier zodat de consument en de maatschappij er echt mee geholpen zijn. Eén oneerlijke claim besmet tig anderen die wel correct zijn. Dat moeten we met elkaar voorkomen.

Vragen over wat je wel en niet kunt zeggen? Groenbalans volgt de ontwikkelingen met betrekking tot alle richtlijnen op de voet en adviseert verschillende klanten over wat wel en niet gezegd mag worden in dit complexe en snel veranderende speelveld. 

Meer weten?