Skip to content

Webinar

Science Based Targets voor het mkb

Het bereiken van de 1,5 °C-doelstelling van het Parijsakkoord is cruciaal om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Ambitieus zijn met emissiereducties is van essentieel belang om onze planeet binnen de leefbare grenzen van de opwarming te houden.
Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft tot doel bedrijven te mobiliseren door hen aan te moedigen om reductiedoelstellingen vast te stellen in overeenstemming met de klimaatwetenschap. Degenen die op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen stellen, investeren in het langetermijnperspectief van hun bedrijf, in onze samenleving en het milieu. Bij Groenbalans willen we organisaties stimuleren en actief ondersteunen in hun inspanningen.

We zien al dat veel mkb-ondernemers hun bedrijf aan het verduurzamen zijn. Echter ontbreekt het vaak aan een heldere strategie, werkwijze en concrete doelen. Meestal is de tijd beperkt en missen er vaardigheden of personeel. SBTi is een goed hulpmiddel om mkb-ers hiermee te ondersteunen.

Daarom organiseren wij op donderdag 13 april tussen 14.00 en 15.00 uur het webinar

Wat betekent het Science-Based Targets initiative (SBTi) voor het mkb?

Van inzicht in je footprint tot een geloofwaardige Net Zero klimaatstrategie.

In dit webinar leggen wij uit wat SBTi is en hoe jij dit kan toepassen binnen jouw organisatie. We bespreken hoe reductiedoelen kunnen worden gezet en de tijdlijnen die hierbij horen.

Onderwerpen die tijdens de sessie aan bod komen:

  • Waarom zou je als mkb’er een klimaatstrategie moeten hebben?
  • Introductie Sciece-Based Targets initiatief
  • Wat betekent het voor mijn bedrijf?
  • Waarom moet mijn bedrijf de CO2-footprint berekenen?
  • Hoe zet je de Carbon Manager in om doelen te meten?
  • Wie is verantwoordelijk voor het verminderen van scope 3-emissies?
  • Korte termijn plannen om lange termijn doelen te bereiken
  • Verantwoord communiceren over klimaatactie en gebruik van het SBTi logo
  • Waarin verschillen Net Zero-doelen van standaard SBTi-doelen?
  • Welke rol speelt CO2-compensatie binnen het SBTi?

Groene stroom en het effect op de CO2-footprint 10 november 2022

Gezien de huidige energiecrisis geven veel organisaties de inkoop van energie een hoge prioriteit en willen ook graag duurzame energie.

CO2 -footprint, de scopes en de Carbon Manager
23 juni 2022

Waarom zou je een CO2-footprint opstellen?

Een CO2-footprint is een goed begin, want het is eigenlijk de start van het proces van verduurzaming. Door een concreet stappenplan voor jouw organisatie te ontwikkelen en te volgen, stel je haalbare doelen en kun je hier ook daadwerkelijk op sturen.

Waarschijnlijk is ook een belangrijke reden de intrinsieke motivatie om te verduurzamen. Een CO2-footprint geeft je namelijk inzicht in energieverbruik en mogelijke CO2-reductiekansen.

Maar er zijn zeker ook andere motivaties om een footprint op te stellen zoals de wet- en regelgeving die in het leven geroepen is om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.

Webinar Klimaatneutraal ondernemen 24 maart 2022

Helaas dit webinar is voorbij. Ben je geinteresseerd en wil je graag toch weten wat er gepresenteerd is, klik dan op ‘aanvragen replay’ en vul het contactformulier in met de opmerking replay webinar. De link wordt gemaild.