Skip to content

Groenbalans geregistreerd adviseur MVO Register

Consumenten, klanten en werknemers eisen steeds meer transparantie van bedrijven als het gaat om duurzaamheid en kiezen graag voor die bedrijven die actief richting aan geven aan MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Samenwerking

Groenbalans is een samenwerking aangegaan met MVO-register om elkaar te ondersteunen in een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als geregistreerd adviseur begeleidt Groenbalans bedrijven omtrent MVO-strategie en implementatie, certificatie en verslaglegging. Een aantal klanten, waaronder Regardz Hospitality Group, is al aan de slag gegaan met MVO en is opgenomen in dit register.

MVO-register

De missie van de Stichting MVO-Register is om maatschappelijk verantwoord ondernemen toegankelijk te maken voor het MKB. Het MVO-Register helpt bedrijven hun MVO-programma te structureren en hier verslag over te doen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven via het MVO-Register het beleid en de gestelde doelen tonen en kunnen stakeholders transparant en overzichtelijk zien wat de geleverde prestaties zijn. Inmiddels hebben zich hier meer dan 1800 bedrijven uit het MKB bij aangesloten.

MVO gaat niet alleen over het afdekken van risico’s. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen die winst voor mens, maatschappij en milieu combineren.​

De aanpak van het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO26000, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, GRI en AA1000. Het MVO-Register biedt een geavanceerde aanpak om MVO te implementeren. Centraal in de aanpak staan de MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000.

Daarnaast werken wij samen met

 • MVO Nederland, wegwijzer voor ondernemend Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • Stichting MVO-Register, MVO-tooling voor het MKB: maak eenvoudig een MVO-rapport in dé duurzame databank van Nederland.
 • Gold Standard, een internationale organisatie die CO2-compensatieprojecten certificeert en de CO2-rechten registreert.
 • Verra, ook een internationale organisatie die CO2-compensatieprojecten certificeert en de CO2-rechten registreert.
 • SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil  bijdragen. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 
 • Green Key, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Groenbalans is preferred supplier.
 • Duurzame leverancier helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.
 • Futureproof.community, het matchmaking platform voor duurzame ondernemers.
 • Nederland circulair, het matchmaking platform voor circulaire ondernemers.
 • De Nederlandse Klimaatcoalitie, inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van klimaatneutraal ondernemerschap.
 • Band op Spanning, 60% van alle auto’s rijdt met een te lage bandenspanning. Deze stichting zorgt voor een juiste bandenspanning met daardoor een lager brandstofverbruik, minder CO₂ en minder ongelukken.
 • HIER klimaatbureau, een non-profit organisatie en de drijvende kracht achter campagnes en initiatieven zoals HIER opgewekt.