Skip to content

Groenbalans partner duurzaamheidsplatform bol.com

Bol.com gaat zijn verkooppartners helpen met verduurzamen door een netwerk van advies- en ondersteunende partijen aan te bieden. Op deze manier moet het, via dit duurzaamheidsplatform, voor de 51.000 verkooppartners van bol.com makkelijker worden snel de juiste partner te vinden bij het in kaart brengen van de CO2-footprint, het reduceren en compenseren van uitstoot en het verduurzamen van assortiment maar ook energie. 

Als platform willen zij het voortouw nemen in het verduurzamen van de e-commerce sector.

Hoe werkt het duurzaamheidsplatform

Via Apps & Diensten op het Partnerplatform bracht bol.com verkooppartners al in contact met derde partijen die hen kunnen ondersteunen bij hun groei. Die partijen kunnen onder andere helpen met het automatiseren en optimaliseren van prijsstellingen of breder meekijken en strategisch advies geven.

Het voordeel voor de verkooppartner zit in de voorselectie door bol.com van betrouwbare partijen en de makkelijkere verbinding via dit nieuwe duurzaamheidsplatform met advies- en ondersteunende partijen. Op dit moment maken naast Groenbalans, The Terrace, Rainbow Collection, Vaayu en Returnless deel uit van het netwerk. Dit zijn partijen die verkooppartners kunnen helpen om inzicht te krijgen in de uitstoot en ook concreet advies kunnen geven strategie en beleid of over de verduurzaming van de inkoop of productie van artikelen.

Maurice Even, accountmanager Duurzaam ondernemen:

We zijn heel blij dat we als Groenbalans partner zijn op dit duurzaamheidsplatform. Een mooi initiatief! Trots dat wij de partners van het Bol.com mogen helpen te verduurzamen. Alles begint bij inzicht. Wat kan je verduurzamen? Waar creëer je de meeste uitstoot? Op welke vlakken kan je de meeste impact maken? Pas als je inzicht hebt, kun je concreet aan de slag”

Verkooppartners willen ook verduurzamen

Bij bol.com hebben ze ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid. Zo willen ze dat in 2025 winkelen bij bol.com klimaatneutraal is.

Bol.com vindt duurzaamheid heel belangrijk en wil graag een steentje bijdragen om de klimaatdoelstellingen te halen en de wereld een beetje beter te maken. Zijn merken ook dat hun partners er veel mee bezig zijn. Uit een onderzoek, in oktober 2022, blijkt dat 84 procent van de partners duurzaamheid belangrijk vinden en 83 procent liet weten dat ze hun eigen onderneming graag willen verduurzamen. Tegelijkertijd gaven veel ondernemers aan dat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen met duurzaamheid.

Boukje Taphoorn, Chief Marketing & Sustainability Officer bij bol.com: ‘83% van onze verkooppartners wil hun onderneming verduurzamen, maar veel van hen weten niet waar te beginnen. Naast de stappen die wij zelf als bedrijf zetten, helpen we verkooppartners graag met hun eigen duurzame ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande expertise in de markt, verduurzaming is een grote opdracht die we met elkaar moeten doen.’

Bol.com en verantwoord ondernemen

De volledige CO2-uitstoot van de processen zijn in kaart gebracht en reductiedoelen zijn opgesteld volgens het Parijsakkoord. Voor bol.com betekent dit dat de uitstoot berekend wordt vanaf het moment dat artikelen bij bol.com in een distributiecentrum binnenkomen tot de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin. Zij reduceren de CO2-uitstoot en wat overblijft compenseren ze. Voor de verkooppartner, die via het platform verkoopt, is de operationele uitstoot berekend die ook wordt gecompenseerd.

Meer informatie