Skip to content

Groenbalans verbindt zich aan het Science Based Targets initiative

Door bewust na te denken over haar CO2-footprint en -reductie heeft Groenbalans besloten zich als organisatie te verbinden aan het SBT initiative.

Gezien de belangrijke rol die kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) spelen in de wereldwijde klimaatactie en de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor bedrijven van deze omvang, heeft het Science Based Targets initiatief een apart proces voor mkb opgezet.

Een bedrijfsvoering die klimaatvriendelijk en emissiearm is, is altijd al een speerpunt geweest bij Groenbalans. Op het gebied van kantoorbenodigdheden, mobiliteit, ,catering, en IT zijn er al specifieke stappen gezet zoals overstappen op duurzame energie. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd via gecertificeerde projecten. Met de inzet op SBT’s wordt CO2-reductie nog belangrijker worden.

Deze Science Based Targets zijn in overeenstemming met het bereiken van de doelstelling van het klimaatakkoord – de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Om dit doel te ondersteunen en te bereiken, stelt Groenbalans specifieke reductiedoelstellingen voor haar organisatie in Scope 1 en Scope 2 voor de nabije toekomst vast. Zodra deze doelstellingen zijn goedgekeurd door SBTi worden wij opgenomen in de lijst van aangesloten bedrijven.

Peter Bleeker, directeur van Groenbalans legt uit

“Het klimaatakkoord is duidelijk een oproep om verantwoordelijkheid te nemen, dan is het ook niet meer dan logisch dat we er ook voor zorgen dat duurzaamheid volledig geïntegreerd is in onze bedrijfsvoering. Het terugdringen van CO2-emissies is de belangrijkste stap tegen klimaatverandering . Ons committeren aan de Science Based Targets zorgt ervoor dat we CO2 op de meest effectieve manier terugdringen om de klimaatdoelen te halen.”