Skip to content

Groene stroom in een duikvlucht

Groene stroom is gemeengoed in Nederland voor organisaties geworden. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom bedrijven en overheden gebruikmaken van groene stroom: onderdeel van het duurzaamheidsbeleid, een makkelijke stap om te zetten, verlagen van de CO2-footprint, stimuleren van nog meer duurzame energie, tegemoetkomen aan de wensen van stakeholders, tegemoet komen aan regelgeving, onderdeel van duurzaamheidsinitiatieven zoals de CO2-prestatieladder. En, de prijs is de afgelopen maanden sterk gedaald.

Groene stroom bestaat uit twee componenten

  1. Stroom uit het stopcontact: dit komt altijd van een energieleverancier. De prijs op de groothandelsmarkt van elektriciteit is de afgelopen maanden sterk gedaald. Het is afhankelijk van het energiecontract of en wanneer je van deze daling gebruik kunt maken.
    Wil je overstappen van grijs naar groen dan is er een tweede component nodig om groene stroom te realiseren:
  2. Garanties van Oorsprong (GvO’s): Er is 1 GvO nodig om 1.000 kWh (1 MWh) stroom te vergroenen. GvO’s komen van duurzame opwek installaties zoals windmolens en zonnepanelen. Voor de opwek van 1 MWh wordt er 1 GvO gegenereerd die digitaal in het nationale register CertiQ geregistreerd wordt.

Keuze in GvO’s

Zoals gezegd, stroom komt altijd van een energieleverancier. Maar GvO’s kunnen los van de energieleverancier ingekocht worden. Dat is vaak een stuk goedkoper en biedt meer flexibiliteit. Want je kunt zelf kiezen uit het soort GvO en het moment van inkoop van de GvO’s om groene stroom te realiseren. Organisaties kunnen kiezen uit een Europese en Nederlandse GvO’s:

  • waterkracht
  • biomassa
  • wind
  • zon.

Sinds eind vorig jaar/begin dit jaar zijn de prijzen van de Europese GvO’s maar ook de Nederlandse GvO’s met meer dan de helft gedaald. Dit heeft te maken met een groter aanbod en een kleinere vraag.
Onze boodschap is dat als je al van plan was om groene stroom te gaan gebruiken het nu een goed moment is. De prijs van een GvO staat laag, zeker de prijsdaling in de afgelopen maanden van Nederlandse wind GvO’s is interessant. Afhankelijk van het soort GvO’s en de hoeveelheid stroom in kWh/MWh dat vergroend moet worden, doen wij je graag een aanbieding. Dat kan zijn voor 2020 maar ook al voor 2021.