Skip to content

Een vaste prijs voor groene stroom via Zeker Duurzame Energie (ZDE)


We merken dat veel organisaties worstelen met de inkoop van stroom op huidige energiemarkt. Worstelen met vragen als “Wanneer koop ik mijn stroom in?” Of “Welke leverancier biedt mij zekerheid voor meerdere jaren?”.

De marktprijs van stroom, dus ook groene stroom, wordt op dit moment voor een groot deel bepaald door de energiecentrales die met kolen of gas gestookt worden. Dit is een doorn in het oog voor zowel producenten van duurzame energie als voor organisaties die graag groene stroom gebruiken.

Meer dan 50 procent van de zakelijke afnemers neemt inmiddels groene stroom af. De  energieprijzen in deze contracten zijn nog altijd gebaseerd op de prijzen van fossiele energie, waarbij de vergroening is vormgegeven door de levering van Garanties van Oorspong (GvO’s)– Groenbalans).

Dit moet toch eerlijker en beter kunnen?

Matching van vraag en aanbod voor een stabiele en betaalbare prijs, een initiatief van Windunie en Groenbalans. Op dit moment is Windunie onder de naam Zeker Duurzame Energie (ZDE) in een vergevorderd stadium bij de ontwikkeling van een nieuw platform, waar vraag en aanbod direct gekoppeld en de prijs langjarig vastgelegd wordt.

Deze nieuwe constructie is gebaseerd op een eerlijke prijs voor duurzame energie. De kosten van de opwek van duurzame energie (zon- en wind), zijn namelijk vele malen lager dan traditionele energiecentrales. Hierdoor is het mogelijk dat via ZDE duurzame energie voor een aantrekkelijke prijs aangeboden kan worden, onafhankelijk van de prijs van fossiele bronnen.

Wij zijn er van overtuigd dat een ZDE-constructie voor zowel producent als afnemer een voordelige en toekomstbestendige oplossing biedt. Voor afnemers omdat een vaste en stabiele prijs wordt vastgelegd die aanzienlijk lager ligt dan de huidige marktprijzen. En voor opwekkers biedt ZDE zekerheid dat investeringen in duurzame energie worden terugverdiend waardoor de transitie naar een groene economie versneld wordt. 

De introductie van het ZDE-platform door de Windunie biedt een nieuwe mogelijkheid  om als organisatie een stabiele, eerlijke prijs af te spreken voor duurzame energie. Wat ons betreft een interessante ontwikkeling die de ware potentie van duurzame energie laat zien.

Wil je meer weten over het ZDE-concept neem dan gerust contact op met Maurice Even, accountmanager Duurzaam ondernemen

Meer informatie over groene stroom via ZDE