Skip to content

Hoe een (lokaal) initiatief voor zon of wind op land te ontwikkelen?

Zon in Nederland

Het gaat goed met de ontwikkeling van zon in Nederland. Uit de lijstjes blijkt dat Nederland eind 2021 een totale capaciteit van 13,99 miljoen kW, oftewel 13,99 GW aan panelen heeft gelegd. Daarmee staat Nederland op de tiende plaats op de wereldranglijst. De verwachting voor de komende jaren is dat Nederland fors blijft investeren in zonne-energie. Over vijf jaar zullen we ruim 2,5 keer zoveel zonne-energie kunnen opwekken als eind vorig jaar.

Wind in Nederland

Ook de wind waait hard. De windprojecten die in 2021 op land zijn opgeleverd, hebben een totaal vermogen van 1.109 MW. Dit is de grootste stijging in één jaar tot nu toe. De verwachting is dat Nederland eind 2023 in totaal 6.190 MW aan windvermogen heeft. De doelstelling uit het Energieakkoord wordt hiermee behaald. Dit blijkt uit de nieuwe monitor Wind op Land die jaarlijks verschijnt.

Vraag?

Wil je als organisatie investeren in zon of wind op land of zon op dak, dan is de eerste vraag kan en mag dat dan wel? En wat komt erbij kijken om zo’n initiatief van de grond te krijgen en verder te ontwikkelen? Wil je het alleen vanuit jouw bedrijf of misschien in samenwerking met andere organisaties (in de buurt) of in samenwerking met een energie coöperatie of een burgerinitiatief.

Wij helpen je graag verder en brengen je dan in contact met Windunie. Groenbalans is een dochteronderneming van Windunie en Windunie is een coöperatie met al meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van kleine en grote duurzame energie-projecten. Na het uitvoeren van een quick scan is gelijk duidelijk of een investering haalbaar is.


Interesse in wind of zon?