Skip to content

Informatieplicht en EED, rapporteer voor 31 december!


‘Ik merk dat er verwarring is over wat nou de Informatieplicht en wat nou de EED inhoudt. Daarnaast zie ik dat nog een groot aantal bedrijven nog niet voldaan heeft aan een van deze verplichtingen of zelfs niet weet dat dat moet voor het einde van dit jaar’.

In gesprek met Maxim Luttmer, projectmanager bij Groenbalans. Er is een verschil tussen de Informatieplicht en de EED. Bedrijven die op één of meer locatie(s) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 per jaar verbruiken hebben voor die locaties een informatieplicht. Maar ze heffen elkaar niet op! Een bedrijf dat onder de EED valt, moet ook voldoen aan de Informatieplicht.

Wat is nu de Informatieplicht of de energiebesparings-plicht

De deadline voor het voldoen aan de Informatieplicht is al meer dan een jaar geleden. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas gebruiken moeten voldoen aan deze informatieplicht. Het bedrijf is dan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Uitstel volgde tot 5 december 2019. Bedrijven die nu nog steeds niet voldaan hebben aan de Informatieplicht moeten eigenlijk zo snel mogelijk stappen te zetten. In 2020 is de handhaving voor de Informatieplicht opgevoerd en bedrijven die voor het eind van het jaar geen rapport hebben ingeleverd riskeren een boete.

De infoplicht geldt trouwens ook voor grootverbruikers. RVO stelt dat een bedrijf dat meer dan 200.000 kWh of 75.000 m³ aardgas gebruikt, een grootverbruiker is.

U kunt nog steeds rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dat doet u in het eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Check of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog.

EED: European Efficiency Directive en wanneer bent u auditplichtig?

De deadline voor de EED is vastgesteld op 31 december 2020. Deze regeling vraagt grote bedrijven om elke 4 jaar energieaudits uit te voeren, om zo de bewust te worden van de energie die zij gebruiken en welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen.

Een bedrijf is audit-plichtig wanneer de onderneming 250 fte of meer in dienst heeft (hierbij tellen partnerondernemingen en verbonden ondernemingen mee) of een jaaromzet heeft van meer dan €50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen euro.

Wat houdt de EED in?

De EED energie-audit bestaat uit een systematische aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming, met als doel mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te rapporteren.
Het EED-rapport dient een vooraf gestelde inhoud te hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een rapportageformat opgesteld met zogenaamde “verplichte” items. Hieronder staat opgesomd welke dit zijn:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloede
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u graag om te voldoen aan de Informatieplicht en of de EED voordat de handhaving opgevoerd wordt. Het voldoen aan deze infoplicht is niet alleen een wettelijk vereiste, maar het levert uw bedrijf ook inzichten op waarmee energie, en dus kosten, bespaard kunnen worden. En u werkt mee aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Heeft u interesse, mail naar Peter Bleeker.

Voor het verwerken van energieverbruiksdata van het gebouw, de installaties en processen en de verbruiksdata van vervoer, wordt gebruik gemaakt van de online Carbon Manager (www.carbonmanager.nl). Deze tool maakt het mogelijk om CO2- en energieverbruik over de jaren te monitoren en maakt een standaard CO2- en energie footprint rapportage conform de eisen van RVO.

Meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.