Skip to content

Interessant weetjes over windenergie in NL!

Offshore wind

Op Global Wind Day lanceerden RVO samen met de Nederlandse windindustrie de website windandwaterworks.nl. De website is een informatieportaal voor offshore windenergie en helpt andere landen hun markt van offshorewind succesvol te ontwikkelen.

Nederland is de thuisbasis van enkele van de meest succesvolle en innovatieve initiatieven voor offshore wind. De betrokken (maritieme) bedrijven en onderzoeksinstituten staan hoog aangeschreven in de wereld. Momenteel is 4,5 gigawatt (GW) geïnstalleerd vermogen aan wind op zee in ontwikkeling. De planning is dat dit in 2030 11 GW wordt. Volgens de nieuwe routekaart tot 2040 stijgt dit alleen maar verder. Door deze ambitieuze doelen handhaaft Nederland zijn positie in de top 3 van grootste offshorewind-landen in Europa. Meer informatie>

Lokale Energie Monitor

Samen met Geodan heeft HIER opgewekt de data van de Lokale Energie Monitor 2020 visueel gemaakt in een interactieve kaart. Hij biedt overzicht van de energiecoöperaties in Nederland, de coöperatieve zon- en windprojecten, en de gegevens van die coöperaties en projecten.

De kaart is een handige tool voor als je snel inzicht wilt krijgen in de actieve energiecoöperaties en hun gerealiseerde projecten in een bepaalde (RES-)regio. Meer informatie>

PBL: Nederland ver achter op klimaatdoelstellingen

Nederland is verder verwijderd van een klimaatneutrale economie in 2050 dan de omringende landen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Nederland stoot volgens de laatste cijfers van 2018 ongeveer 9 ton CO2 per hoofd van de bevolking uit. De emissies in Nederland zijn per hoofd van de bevolking een derde hoger dan het EU-gemiddelde, en het dubbele van die in Zweden. Ook weten andere landen relatief sneller de uitstoot te reduceren. Zo brachten het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden tussen 1990 en 2019 hun uitstoot aanzienlijk verder terug dan Nederland. Lees meer>

Duurzame energie een boost door pandemie

In het afgelopen decennium is de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opmerkelijk toegenomen. Volgens de voorlopige gegevens voor 2020 is de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen voor het eerst groter dan die uit fossiele brandstoffen. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie is in de loop van de tijd toegenomen van 303 279 GWh in 1990 tot 979 866 GWh in 2019. De voorlopige gegevens voor 2020 laten een verdere stijging zien tot 1 052 582 GWh, wat 29 994 GWh meer was dan de opwekking uit fossiele brandstoffen. Lees meer>