Skip to content

Erkende Verhuizers zetten in op kwaliteit en op milieu

In de strijd tegen de klimaatverandering speelt het verminderen van de CO2-emissies een grote rol. Ook Erkende Verhuizers zijn hier al een tijd mee bezig door in te zetten op elektrificatie van hun wagenpark en door particuliere verhuizingen CO2-neutraal aan te bieden.

Aan het woord is Anton Vis, algemeen secretaris van de brancheorganisatie OEV. Hij vertelt in het kort over wat OEV allemaal doet voor de verhuizers in Nederland: “De verhuisbranche is een branche waarin vakmanschap centraal staat. Verhuizen is meer dan verplaatsen van a naar b, het is facilitaire dienstverlening. Verhuizen is verdeeld in verschillende segmenten: particulier, zakelijk, internationaal en combinaties hiervan en van andere diensten, zoals opslag, archivering, art handling, handyman, transport, warehousing, etc.

De OEV is de brancheorganisatie voor de NL verhuisbranche. Zij behartigt de collectieve belangen van de aangesloten 210 leden – die samen goed zijn voor tegen de 70 procent marktaandeel – zoals gezamenlijk reclame voeren, vakopleidingen, lobby en de kwaliteit van de branchekeurmerken Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers.”

Toegespitst op de verhuisbranche welke actuele duurzaamheidsvraagstukken spelen er?

“Vergroening van het wagenpark is inderdaad een in het oog springende. Gezien de lange levensduur van een verhuiswagen (> 10 jaar), de weinige km die deze rijden (verhuizers verdienen hun boterham met stilstaan) en de hoge aanschafkosten en andere uitdagingen van vervoer op stroom, hebben verhuisbedrijven tot 1-1-2030 een uitzondering in de zero emissie zones. Wij hopen dat een nieuw kabinet de ondernemers blijft stimuleren met de aanschafsubsidie AanZet en dat de voortschrijdende technologische ontwikkelingen de andere drempels wegnemen.”

Anton vervolgt met: “Verder zijn verhuisbedrijven bezig met circulair verhuizen, circulair verpakken en circulair meubilair. Dit houdt in dat het verhuisbedrijf inzet op het minimaliseren van afval, het efficiënt gebruiken van verpakkingsmaterialen en transportmiddelen.”

Is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend onder verhuizers?

“Dat wordt steeds vanzelfsprekender. Inboedelverhuizers waren er al vroeg bij met de CO2-compensatie van inboedelverhuizingen binnen NL. Dit is inmiddels uitgebreid naar Europese verhuizingen.”

Wat zijn stappen die verhuizers ondernemen of hun innovatieve oplossingen?

“Vergroening van hun wagenpark, zonnedaken, ledverlichting in kantoor en opslagruimte. En verder circulair verhuizen en verpakken.”

Welke kansen zie jij in de toekomst voor de Erkende Verhuizers in dit hele verduurzamingstraject? Is bijvoorbeeld de CSRD belangrijk voor jullie branche?

“Op dit moment is de investering vooral toekomstgericht, bedoeld om onderscheidend te zijn en intrinsiek gemotiveerd, aangezien klanten doorgaans niet echt bereid zijn om daar extra voor te betalen want elektrisch vervoer is in aanschaf al gauw driemaal zo duur. Recent onderzoek bevestigt deze opstelling van de consument. CSRD raakt bedrijven momenteel niet direct, maar zij zijn er wel proactief mee bezig om hun zakelijke opdrachtgevers die wel rapportage plichtig zijn van duurzaamheidsinformatie te voorzien.”

Een van de duurzame maatregelen is CO2-neutraal verhuizen (particulier). Wat was/is de reden om dit aan te bieden?

“Om een bijdrage te leveren aan het milieu en klimaatverandering tegen te gaan en om te onderstrepen dat Erkende Verhuizers inzetten op kwaliteit. Zij compenseren inmiddels alweer 10 jaar via Groenbalans. Een jubileum! En een prima samenwerking al die jaren, waarbij actief wordt meegedacht en meegedaan met ons als opdrachtgever.”

Vind jij ook, Anton, dat ondernemers móeten inzien dat hun bedrijf een instrument is waarmee ze de wereld beter kunnen maken, en waarom dan?

“Hier moeten ondernemers zeker bewust van gemaakt worden. Zeker op kleinere verhuisbedrijven komen heel veel onderwerpen af en alles vraagt aandacht. Het goed blijven uitleggen van the why is belangrijk. En helpen om goede informatie te krijgen en drempels weg te nemen. Hier kan de OEV mee helpen, samen met haar leveranciers op dat gebied.”

Waarom deze samenwerking met Groenbalans?

“In 2015 is de samenwerking met Groenbalans gestart. Voorafgaand zijn wij op zoek gegaan naar een partner die ons kon helpen bij het berekenen van de CO2-footprint van een gemiddelde verhuizing. De offerteronde ging toen niet alleen om prijs, maar vooral om kwaliteit en samenwerking. Afgesproken is dat de CO2-uitstoot van alle particuliere verhuizingen door Groenbalans wordt gecompenseerd door een investering in een klimaatactieproject in een ontwikkelingsland.”

Anton voegt er nog aan toe: “Tijdens de besprekingen was er al vrij snel een klik en dat is daarna gebleven. Zo wordt een zakelijke relatie ook duurzaam. En verhuizen met Erkende Verhuizers draagt bij aan de bredere missie om een duurzamere wereld te creëren.”