Skip to content

Investeren in CO2-compensatie?

Of hoe wordt uw organisatie klimaatneutraal?

In 2015 tekenden bijna alle landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin ze een maximale temperatuurstijging van 2 graden vastlegden. Dat is de uitdaging: we zitten nu op circa 1,1 graden! Met klimaatneutraal ondernemen draag je bij aan het akkoord.

Inzicht in de CO2-uitstoot is geen voorwaarde om te reduceren. Maar als u weet wáárdoor de uitstoot veroorzaakt wordt, door het opstellen van een CO2-footprint, kunt u veel gerichter aan de slag. Het is veel effectiever maatregelen te nemen op dat wat de grootste vervuiler is in juw organisatie. Bij dienstverleners is energie niet de boosdoener maar het brandstofverbruik. Productiebedrijven verbruiken daarentegen veel energie, dan is zelf opwekken of overstappen op groene stroom de oplossing voor minder uitstoot én besparen. Compensatie is daarna de manier om helemaal klimaatneutraal te worden.

Klimaatneutraal door CO2-compensatie

CO2-compensatie is na opmaken CO2-footprint, energiereductie en de overstap naar duurzame energie de vierde manier om uw organisatie te verduurzamen. CO2-compensatie wordt gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren. Steeds meer organisaties ondernemen klimaatneutraal en realiseren hierdoor een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. 

Gold Standard

Gold Standard het internationale keurmerk

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, opgericht door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale aspecten van een project, zoals werkgelegenheid.

Aantoonbare toegevoegde waarde: Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard-rechten. Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Verra

Verra VCS keurmerk

Ook Verra VCS is een wereldwijde standaard voor CO2-rechten. VCS is een keurmerk van de non-profitorganisatie The Climate Group en de branchevereniging International Emissions Trading Association (IETA). Net als bij de Gold Standard wordt gelet op de aantoonbare toegevoegde waarde van de compensatieprojecten.

Het verificatieproces van VCS-projecten verloopt sneller dan bij de Gold Standard, waardoor er een grotere verscheidenheid is aan projecten

Groenbalans en het Gold Standard- en Verra-register

Wij hebben bij beide registers een eigen account waardoor wij het recht hebben op uw bedrijfsnaam CO2-rechten af te schrijven. Al onze Gold Standard of VCS (Verra) compensatieprojecten selecteren wij kritisch op gebied van additionaliteit. Dit betekent dat er bewezen meerwaarde is voor de lokale bevolking zoals betere leefomstandigheden, meer werk, schoon water, scholing, etc.

U krijgt daarnaast de garantie dat de door u geïnvesteerde CO2-rechten daadwerkelijk zorgen voor een afname van CO2-uitstoot. Elk recht staat voor een geverifieerde afname van 1 ton CO2 in de atmosfeer. Onafhankelijke, internationale geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering.

Projecten

Wij hebben een groot aantal projecten waaruit gekozen kan worden: