Skip to content

Inzicht

Krijg inzicht in jouw CO2-footprint

De eerste stap naar op de weg naar Net Zero in 2050 begint met inzicht in de CO2-uitstoot. Groenbalans helpt je bij het berekenen van de CO2-footprint van jouw organisatie, product, evenement of dienst.

Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot wordt snel duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers – denk hierbij aan energieverbruik, vervoer, water – zijn van deze uitstoot. 

CO2-footprint opstellen

De eerste CO2-footprint is het startpunt voor de reductie van jouw CO2-uitstoot. Op basis hiervan stel je korte en lange termijn reductiedoelen in lijn met de Science Based Targets-standaard, dat onderdeel uitmaakt van jouw duurzaamheidstrategie. En, door het berekenen van de jaarlijkse CO2-footprint krijg je inzicht in de gerealiseerde reductiemaatregelen. 

Voor ieder type organisatie hebben we een passende oplossing. Van standaard voor een mkb tot maatwerk voor organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen of vestigingen.

Belangrijkste hulpmiddel bij de calculatie van de CO2-voetafdruk of ketenanalyse van een organisatie, evenement of product zijn de verschillende emissiefactoren die behoren bij een bepaald energieverbruik. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een liter benzine of diesel of van het verbruik van stroom of gas. Wij werken volgens het Greenhouse Gas Protocol.

Scope 1, 2 en 3

De splitsing naar drie scopes komt uit het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgasemissies te kwantificeren. Belangrijk bij het opstellen van een CO2-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. In een CO2-footprint worden vaak  Scope 1 en 2 en deels Scope 3 (bijvoorbeeld mobiliteit werknemers) meegenomen. Wil je verder de keten ingaan dan wordt een uitgebreide Scope 3 bepaald.

Scope 3-emissies zijn de overige indirecte emissies. Deze Scope 3-emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf maar komen voort uit bronnen waarop een organisatie weinig tot geen invloed heeft. Voorbeelden zijn emissies die vrijkomen bij de productie van de halffabricaten die ingekocht worden of bij het verwerken van het afval.

Keten- en productanalyses

Waar begin je als je een product of dienst wil verduurzamen en milieuprestaties wil verbeteren? 

Een LCA (LevensCyclusAnalyse) heeft als doel alle milieueffecten van de productie en consumptie van producten in kaart te brengen om zo de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van producten, keten of organisatie te bepalen.

In de ketenanalyse wordt de hele levenscyclus van een product of dienst geanalyseerd. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle materialen, processen en activiteiten gerelateerd aan het product of dienst. De uitkomst is een milieuprofiel: een ‘scorelijst’ met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn.

Meer inzicht in de CO2-uitstoot van de volledige keten helpt ons duurzame materialen te kiezen, duurzaam te ontwerpen en te bouwen of te produceren.

Hoe kunnen wij helpen?

  • Meten: berekenen de scope 1 en 2-emissies van jouw organisatie en identificeren scope 3 hotspots volgens de Greenhouse Gas Protocol-methodologie;

  • Verifiëren: ons team kan jouw CO2-footprint valideren en verifiëren;

  • Analyseren: leveren een bruikbare CO2-footprint met op maat gemaakte aanbevelingen voor een reductiestrategie; 

  • Rapporteren:  informatie die voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving zoals CSRD en GRI en ten behoeve van eigen jaarverslag. 

Benieuwd wat wij kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar maurice.even@groenbalans.nl.