Skip to content

Inzicht

CO2-footprint

Om inzicht te krijgen in de totale CO2-uitstoot van een organisatie berekenen wij de CO2-footprint. Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een organisatie, evenement of productielijn wordt snel duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers – denk hierbij aan energieverbruik, vervoer, water – zijn van de CO2-uitstoot. 

Wij werken bij de berekening altijd met de meest recente en (inter)nationaal erkende methode het Greenhouse Gas protocol en de vastgestelde CO2-emissiefactoren door o.m. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Stichting Stimular. 

CO2-footprint opstellen

De eerste CO2-footprint is het startpunt voor de reductie van uw CO2-uitstoot. Op basis hiervan kunt u richting geven aan uw duurzaamheidsbeleid van uw organisatie. En, door het berekenen van de jaarlijkse CO2-footprint krijgt u inzicht in de gerealiseerde reductiemaatregelen. Hiervoor hebben wij een online tool de Carbon Manager.

De Carbon Manager stelt u in staat om de CO2-uitstoot te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze emissies door middel van reductie en eventueel compensatie kunnen worden aangepakt. De Carbon Manager is ontwikkeld om een nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse over de CO2-uitstoot van Scope 1, 2 en 3 te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijk en effectief online ‘tool’.

U kunt de CO2-uitstoot monitoren, de voortgang van de reductiedoelstellingen bewaken en rapportages opstellen. De Carbon Manager bespaart tijd en borgt de kwaliteit van data en rapportages.

Scope 1, 2 en 3

De splitsing van de drie scopes komt uit het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgasemissies te kwantificeren. Belangrijk bij het opstellen van een CO2-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen Scope 1 en 2 meegenomen. Wilt u verder de keten ingaan dan wordt Scope 3 bepaald.

Scope 3 emissies zijn de overige indirecte emissies. Deze Scope 3 emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf maar komen voort uit bronnen waarop een organisatie weinig tot geen invloed heeft. Voorbeelden zijn emissies die vrijkomen bij de productie van de halffabricaten die ingekocht worden of bij het verwerken van het afval.

Keten- en productanalyses

Waar begin je als u een product of dienst wil verduurzamen en milieuprestaties wil verbeteren? 

Een LCA (LevensCyclusAnalyse) heeft als doel alle milieueffecten van de productie en consumptie van producten in kaart te brengen om zo de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van producten, keten of organisatie te bepalen.

In de ketenanalyse wordt de hele levenscyclus van een product of dienst geanalyseerd. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle materialen, processen en activiteiten gerelateerd aan het product of dienst. De uitkomst is een milieuprofiel: een ‘scorelijst’ met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn.

Meer inzicht in de CO2-uitstoot van de volledige keten helpt ons duurzame materialen te kiezen, duurzaam te ontwerpen en te bouwen of te produceren.

CO2-emissiefactoren

Belangrijkste hulpmiddel bij de calculatie van de CO2-voetafdruk of ketenanalyse van een organisatie, evenement of product zijn de verschillende emissiefactoren die behoren bij een bepaald energieverbruik. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een liter benzine of diesel of van het verbruik van stroom of gas..

CO2-footprint evenement of bijeenkomst

Een duurzaam of klimaatneutraal evenement staat voor het minimaliseren van de impact op aarde. Door het berekenen van de CO2-footprint heeft u snel inzicht in de CO2-uitstoot van uw bijeenkomst. De belangrijkste onderdelen zijn de mobiliteit van de bezoekers – van en naar de locatie –, het energieverbruik en het voedsel. 

  • Werk samen met Green Key locaties;
  • Kijk bij Locaties met meerwaarde(n) voor unieke en duurzame locaties in een inspirerende omgeving;
  • Onemeeting.com (Regardz) biedt klimaatneutraal vergaderen aan;
  • Kies voor lokale leveranciers, zoals een cateraar met biologische producten;
  • Reduceer afval en kies voor recyclebare producten;
  • Reduceer het energie- en waterverbruik;
  • Stap over op groene stroom.

Interesse in uw CO2-footprint?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl