Skip to content

Inzicht herkomst stroom

Voor leveranciers van elektriciteit is het – per 1 januari 2020 – verplicht elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong. De invoering van Full Disclosure vereist dat alle leveringen van zowel hernieuwbare als fossiele energie met certificaten worden onderbouwd.

Energieleveranciers moeten u als klant informatie geven over de herkomst en de milieukwaliteit van de elektriciteit die zij leveren. Ook wordt dit vermeld op uw energierekening en op het stroometiket. Zo kunt u zien welke energie u geleverd krijgt en dit vergelijken met het stroometiket van andere energieleveranciers.

Als uw bedrijf grijze stroom gebruikt dan is de energieleverancier voortaan verplicht aan te geven waar deze grijze stroom vandaan komt, uit fossiele- of kernenergie. Uw energieleverancier zal dan ook per MWh aan grijze stroom een Certificaat van Oorsprong (CvO’s) aan u moeten kunnen overleggen. Deze CvO’s worden geregistreerd en afgeboekt bij CertiQ. Deze organisatie registreert ook al de GvO’s.

Welke certificaten zijn er?

Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene energie
Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor één GvO. Dit certificaat geeft een garantie dat de elektriciteit écht groen is.

Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor grijze energie
Hiervoor geldt hetzelfde als voor GVO’s, maar dan voor grijze bronnen (zoals steenkool, gas, kernenergie).

Wat betekent dat voor u?

  • Full Disclosure is van toepassing wanneer u grijze stroom afneemt.
  • U weet voortaan waar uw grijze stroom vandaan komt.
  • U betaalt de administratiekosten. De registratie van de CvO’s wordt door uw energieleverancier doorberekend. Het is nog niet duidelijk welke prijs voor een CvO wordt gerekend. Navraag leert dat het van een paar eurocent tot wel 30 eurocent per CvO kan zijn.
  • De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk
  • Overstappen naar groene stroom kan interessant doordat het prijsverschil steeds kleiner wordt.*
  • Gebruikt u groene stroom door inkoop van GvO’s dan verandert er niets.

Is deze nieuwe wetgeving sluitend?

Eén van die problemen is dat er momenteel geen EU-regelgeving is om de internationale handel van herkomstcertificaten voor grijze stroom te faciliteren. Dat betekent dat een energieleverancier kolenstroom uit Duitsland kan inkopen en daarnaast CvO’s uit gas uit bijvoorbeeld Frankrijk. Nederland is na Zwitserland en Oostenrijk het derde land dat Full Disclosure heeft ingevoerd. In Slovenië is de wet ook aangenomen maar die moet nog van kracht worden.

Met deze nieuwe wet wordt wel de informatie over de herkomst van elektriciteit voor de eindgebruiker sluitend gemaakt.