Skip to content

Meer dan twee derde van jonge Nederlanders vindt klimaatimpact van werkgevers belangrijke factor bij zoeken naar een baan

Meer dan twee derde van jonge Nederlanders vindt klimaatimpact van werkgevers een belangrijke factor bij het zoeken naar een baan. Dit is een van de opmerkelijkste resultaten van de meest recente jaarlijkse Klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB), uitgevoerd in augustus 2022 en vandaag gepubliceerd.

  • 69% van de Nederlanders van 20-29 jaar zegt dat de klimaatimpact van potentiële werkgevers een belangrijke factor is bij het zoeken naar een baan, en 13% zegt zelfs dat het een topprioriteit is.
  • 69% van alle Nederlandse respondenten zegt ervan overtuigd te zijn dat hun eigen gedrag een verschil kan maken bij het aanpakken van de klimaatcrisis.
  • 67% is voorstander van het labelen van al het voedsel om de impact op het klimaat en het milieu te helpen beperken.
  • 55% van de mensen onder de 30 is voorstander van beperking van de hoeveelheid vlees en zuivelproducten die mensen kunnen kopen.

De EIB is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie en wereldwijd een van de grootste multilaterale kredietverleners voor klimaatactieprojecten. In het tweede deel van de EIB Klimaatenquête 2022-2023 is onderzocht wat mensen vinden van klimaatverandering in een snel veranderende wereld. De resultaten hebben betrekking op het individuele gedrag van burgers en wat ze doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Volledige artikel te lezen op Duurzaam-ondernemen inclusief rapport EIB.