Skip to content

Klimaatneutrale sales kick-off voor Hilti

In de aanwezigheid van de 250 medewerkers van Nederlandse sales organisatie werd het startschot gegeven voor het jaar 2020. De succesvolle kick-off vond plaats op de High Tech Campus in Eindhoven.

100% klimaatneutraal

Om haar steentje bij te dragen aan de klimaatactie koos Hilti voor het compenseren van de CO2-uitstoot van de bijeenkomst. Uit het berekenen van de CO2-footprint, waarin meegenomen vervoer, catering, energie en overnachting, kwam 32 ton CO2. Deze 32 ton werd gecompenseerd door te investeren in het bosbehoud-project Kariba National Park in Zimbabwe.

Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Wat is CO2-compensatie?

Compensatie is een investering in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energie- of energie efficiencyproject in een ontwikkelingsland. Een project met lange termijn voordelen voor de bevolking door werkgelegenheid, gezondheidszorg en scholing en dat het gebruik van vervuilende energie voorkomt.

Uit deze duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen zoals bijvoorbeeld aantoonbare toegevoegde waarde voor de lokale bevolking of de natuur. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering.

Meer over Hilti

Hilti produceert geavanceerde machines, ontwerpt software en levert diensten voor professionals in de bouwsector.

Hilti is wereldwijd actief, met ruim 29.000 werknemers in meer dan 120 landen. Elke dag levert zij met haar technologieën een bijdrage aan indrukwekkende bouwkundige projecten. Van de wereldberoemde  Japanse bullet-trein tot tunnels voor metronetwerken in wereldsteden.

Hilti vindt dat ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geïnspireerd door de persoonlijke betrokkenheid van de oprichter Martin Hilti en de Hilti-familie, heeft zij deze overtuiging gedurende de hele bedrijfsgeschiedenis in stand weten te houden. Hilti ondersteunt activiteiten die bijdragen aan het algemeen welzijn van onze maatschappij, waar ter wereld dan ook. Hilti wil mensen helpen om een betere toekomst op te bouwen, om zichzelf te helpen, en hun levenswijze op realistische en duurzame wijze te verbeteren.