Skip to content

Hoe je waterkracht kunt gebruiken om het leven van een gemeenschap te verbeteren

Als je denkt aan Sumatra in Indonesië, wat komt er dan in je op? Misschien de prachtige natuur, stomende vulkanen, blauwe lagunes en weelderige groene jungles? Deze bezienswaardigheden laten ons vergeten dat Indonesië nog steeds een ontwikkelingsland is. Er is vooruitgang, geen twijfel, maar dit komt met een groeiende vraag naar energie. Vaak zijn stappen van vooruitgang een noodzaak en is er geen ruimte voor een duurzame oplossing. Gelukkig blijken lopende initiatieven in het gebied anders: de Musi Hydroelectric Power Plant is een uitstekend voorbeeld van hoe een land economische groei kan ervaren zonder het milieu te schaden.

Inkomsten herinvesteren in gemeenschapsontwikkeling

Het is nog hard werken aan de ontwikkeling van Indonesië: het bestrijden van armoede, corruptie en ontbossing, het verbeteren van onderwijs en werkgelegenheid en het verzachten van de effecten van klimaatverandering en ontbossing op maat, om er maar een paar te noemen.

Onderzoek bevestigt dat toegang tot elektriciteit het leven van arme mensen op het platteland verbetert. Met een klimaatcrisis in zicht lijkt het genereren van meer uitstoot door verhoogde energieopwekking echter niet ideaal. Maar wat als we het meteen goed zouden kunnen doen?

Energie uit waterkracht

De Musi River Hydro-fabriek is een geweldig projectvoorbeeld van hoe lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden duurzaam kunnen worden ondersteund. Het genereert elektriciteit voor het gebied met behulp van waterkracht en heeft 50 permanente werkplekken voor de gemeenschap gecreëerd. Volgens onderzoek met betere kansen op werk de armoede aanzienlijk beïnvloeden.

De medewerkers komen meestal uit traditionele boerengemeenschappen. In de hydro-fabriek ontvangen ze een stabiel inkomen en worden ze voorzien van goede huisvesting en medische behandeling in geval van ziekte. Ook voor de bouw van de faciliteiten werden lokale arbeiders ingehuurd.

Door de opbrengsten te delen, investeert het project in kansen voor nieuwe inkomstenstromen voor de lokale gemeenschap. Lokale boeren profiteren van de nieuw gebouwde wegen en gerepareerde bruggen om toegang te krijgen tot hun rijstvelden, en een nieuwe markt zorgt voor extra inkomsten. Met een focus op het behoud van een gezond ecosysteem, biedt het project gratis training voor de lokale bevolking over compostering en organische meststoffen.

Het project ondersteunt ook de sociale en ecologische ontwikkeling van het gebied. Er is een basisschool, een weeshuis en een moskee gebouwd. Ook een bus-en treinterminal heeft de lokale infrastructuur verder verbeterd.

In het verleden werd Sumatra geconfronteerd met aanzienlijke ontbossing. Als reactie hierop heeft het Musi River-project ook een herbebossingsprogramma opgezet om het ecosysteem te beschermen. Het beschermde herbeboste gebied beslaat nu meer dan 20 hectare.

Duurzame elektriciteit opwekken

De Musi-waterkrachtcentrale is gebouwd met aandacht voor het milieu: het is een waterkrachtcentrale die de stroom van water gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dergelijke systemen vereisen geen groot reservoir of een dam. Ze wekken niet zoveel energie op als grote centrales, maar het is een duurzamere bron van elektriciteit vanwege de verzachtende effecten op het milieu.

De waterkrachtcentrale levert gemiddeld 765.000 MWh per jaar aan het net van Sumatra, allemaal schoon.

Met een gemiddelde energievraag per hoofd van de bevolking van 780 kWh per jaar kunnen meer dan 980.000 Indonesiërs van schone energie worden voorzien. Omdat het fossiele energie vervangt, kan jaarlijks 568.000 ton CO2 worden bespaard.

Sustainable Development Goals

Duurzame projecten moeten rekening houden met de behoeften en uitdagingen van lokale gemeenschappen en rekening houden met de potentiële sociaaleconomische en milieueffecten, temeer daar projecten op het gebied van hernieuwbare energie nieuwe technologieën en kennis vereisen; een aanvankelijk dure investering.

Maar als het goed wordt gedaan, bieden projecten zoals de Musi River Hydropower-centrale duurzaamheid voor de lange termijn. De kosteneffectieve en betrouwbare output van elektriciteit en op maat gemaakte sociale investeringen versterken de hele gemeenschap.