Skip to content

Logitech compenseert haar CO2-uitstoot

Voor de negende keer op rij compenseert Logitech haar CO2-uitstoot. Ook dit jaar liet weer een mindering zien ten opzichte van het jaar 2018; van 70,5 ton CO2 naar 65 ton. Een mooie prestatie!

Duurzaam

Sinds 2009 gaat Logitech bewust om met het gebruik van energie en de uitstoot van CO2. In 2010 werden zij als een van de eerste bedrijven gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder en staan al een aantal jaren op trede 5, het hoogste niveau van deze ladder.

CO2-neutraal i.s.m. Groenbalans

Logitech compenseert haar volledige CO2-uitstoot door te investeren met CO2-rechten in het bosbehoudproject Kariba National Park in Zimbabwe. Het bosbehoud- en biodiversiteit project gaat voor steeds meer bomen en planten en betere leefomstandigheden voor mens en dier.

Zimbabwe is verscheurd door oorlog en burgeronlusten, heeft te maken met economische achterstand en een snel groeiende bevolking. De verarmde bevolking zoekt naar andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en sprokkelen van hout. Door te investeren in dit project wordt deze ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Wie is Logitech

Logitech is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in projecten op het terrein van infra en logistiek: railadvies, aansluitingen & terminals, openbare railinfra en logistieke bedrijfsinrichting. Zij ontwikkelen resultaatgerichte, solide oplossingen voor hun opdrachtgevers; van idee tot en met realisatie en ingebruikname.

Logitech vormt met circa twintig enthousiaste medewerkers een professionele, flexibele organisatie. Zij hebben allen unieke expertise op het gebied van spoorlogistiek en railinfrastructuur.