Skip to content

Market update GvO’s en CO2-rechten

Garanties van Oorsprong

Groene stroom is een optelsom van stroom én Garanties van Oorsprong (GvO’s). 1 GvO staat voor 1 MWh aan duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water of biomassa. Als een bedrijf bijvoorbeeld een stroomverbruik heeft van 500 MWh (500.000 kWh) dan zijn er ook 500 GvO’s nodig om dit stroomverbruik te vergroenen.

GvO’s hoeven niet te worden ingekocht bij een energieleverancier; het kan prijstechnisch interessanter zijn deze extern in te kopen. Dat biedt bij Groenbalans in ieder geval prijsvoordeel en meer inkoop-flexibiliteit.

Prijs Garantie van Oorsprong

De prijzen van zowel Nederlandse als Europese GvO’s zijn de afgelopen maanden hard gestegen ondanks een tijdelijke prijsdaling midden februari 2023. Inmiddels gaat prijs van een GvO richting € 9 per stuk (p/MWh). Let op, dit is een momentopname en prijzen kunnen per dag sterk variëren.

Het is bijna niet te voorspellen wat de GvO-prijs gaat doen. Indien er geen noodzaak is om GvO’s nu al in te kopen, adviseren wij nog een tijdje te wachten.

CO2-rechten

Vrijwillige CO2-emissiecertificaten worden gebruikt om – naast elektriciteit – de CO2-uitstoot van al het overige energieverbruik te compenseren. Deze CO2 rechten heten VERs: Voluntary Emission Reductions.

Van al het energieverbruik (zoals bijvoorbeeld gas) wordt allereerst de CO2-uitstoot berekend. Hier gebruiken wij CO2-emissiefactoren voor. Er is 1 VER nodig om 1 ton CO2 te compenseren.
Er zijn drie soorten VERs:

  1. CER-rechten (Certified Emission Reductions)
  2. Verra VCS-rechten (Voluntary Carbon Standard)
  3. Gold Standard-rechten.

Maar wat doet nu de prijs van een VER?

De prijs van een VER-recht is gebaseerd op het compenseren van 1 ton CO2. Heeft een organisatie 500 ton CO2 te compenseren, dan zijn er ook 500 VER-rechten nodig.

De markt in VER-rechten is al een aantal maanden redelijk stabiel. Maar de prijzen variëren behoorlijk, afhankelijk van het type project. Een VCS-recht uit een windpark in India is veel goedkoper dan bijvoorbeeld uit een Gold Standard mangrove aanplant project in Myanmar. Dit heeft ook te maken met de schaal en de investeringskosten die per project verschillen.

De prijs van een VER recht varieert momenteel tussen de € 8 en € 25 per stuk. Indien afname van grote aantallen bieden wij maatwerk.

Wij verwachten eigenlijk dat de prijzen voorlopig nog wel even stabiel blijven. Maar ook dit is in een glazen bol kijken; de vraag naar CO2-rechten kan altijd weer stijgen. Tenslotte is investeren in CO2-rechten een belangrijk en populair onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken wereldwijd.