Skip to content

Update prijzen van Garanties van Oorsprong en CO2-rechten

Groene stroom met Garanties van Oorsprong

Er is in Nederland maar één markt voor gas en stroom. Alle Nederlandse energieproducenten leveren hun energie aan het net, of het nou opgewekt is door een gascentrale of een windturbine. De marktprijs wordt bepaald door het totale energieaanbod op het energienet. Door de nog steeds hoge gasprijs is de kostprijs van het opwekken van elektriciteit hoog en omdat de prijs van groene stroom hier nog steeds aan gekoppeld is, stijgt deze dus automatisch mee.

Garanties van Oorsprong worden gebruikt om stroom te vergroenen. Groene stroom is namelijk een optelsom van grijze stroom en een GvO. 1 GvO staat voor 1 MWh aan duurzaam opgewekte energie uit zon, wind en biomassa.

GvO’s hoeven niet te worden ingekocht bij een energieleverancier; het kan prijstechnisch interessanter zijn deze extern in te kopen. Dat biedt bij Groenbalans in ieder geval prijsvoordeel en meer inkoop-flexibiliteit.

Maar wat doet nu de prijs van een GvO?

De prijzen van zowel Nederlandse als Europese GvO’s zijn de afgelopen weken hard gestegen en gaan al richting € 10 per GvO. Een heldere oorzaak is niet aan te wijzen. Door het ontbreken van EU waterkracht GvO’s zijn er minder GvO’s geproduceerd. Er zijn ook steeds meer bedrijven die grote hoeveelheden in één keer uit de markt halen. En het aanbod, zeker in Nederland, blijft achter bij de snel stijgende vraag.

Het dus is lastig voorspellen wat de GvO-prijzen gaan doen. De verwachting nu is dat er een prijscorrectie gaat komen. Maar wanneer en met hoeveel is de vraag. Daarom adviseren wij ondernemingen die nu nog willen vergroenen over 2022 of al over 2023 even te wachten.

Vrijwillige markt voor CO2-rechten

Om gas maar ook ander energieverbruik, zoals van mobiliteit, te vergroenen kan je investeren in vrijwillige CO2-rechten of zogenaamde VERs, dat staat voor Voluntary Emission Reductions. Van het gasverbruik en maar ook overige energieverbruik wordt allereerst de CO2-uitstoot berekend. Er is 1 VER nodig om 1 ton CO2 te compenseren.

Er zijn drie soorten VERs:

  1. CER-rechten (Certified Emission Reductions)
  2. VCS-rechten (Voluntary Carbon Standard)
  3. Gold Standard-rechten.

Alle drie worden door onze klanten gebruikt. De keuze voor een CER-, VCS- of Gold Standard-recht is afhankelijk van het soort CO2-compensatieproject en de prijs van zo’n recht.

Maar wat doet nu de prijs van een VER?

Zeer ‘aansprekende’ projecten zijn bijvoorbeeld Clean water, cookstoves, bosaanplant of natuurbehoud. Dit soort projecten brengen hogere investeringskosten met zich mee. Waterkracht en windenergieprojecten zijn wat minder ‘hip’ en dus vaak goedkoper.

Afhankelijk van het benodigde aantal en dus het soort project schommelt de prijs per recht op dit moment tussen € 6 en € 20. De prijs voor een Nederlandse CO2-recht, zoals uit Carbon Farming, ligt tussen € 50 en € 100 per ton CO2.

Wij verwachten eigenlijk dat de prijzen voorlopig nog wel even stabiel blijven. Maar ook dit is in een glazen bol kijken; de vraag naar CO2-rechten kan altijd weer stijgen. Tenslotte is investeren in CO2-rechten een belangrijk en populair onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken.

Meer informatie