Skip to content

Meetplicht CO2-uitstoot woon-werkverkeer medewerkers

De ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’, onderdeel van het Klimaatakkoord, geldt voor alle bedrijven die meer dan 100 medewerkers in dienst hebben. Eén van die onderdelen uit dat zogenaamde ‘Omgevingsbesluit’ is,  dat de werkgevers de CO2-uitstoot die ontstaat door zakelijk en woon- werkverkeer van hun medewerkers, inclusief het OV, gaan monitoren en rapporteren.

Voor welke bedrijven geldt deze meetplicht CO2-uitstoot?

Nederland telt ongeveer 8.000 organisaties met 100 of meer werknemers inclusief parttimers. Bij deze werkgevers wordt ca. 60 procent van alle werkgerelateerde reiskilometers door werknemers afgelegd. Zij dienen dus vanaf 1 januari 2024 jaarlijks over het afgelopen jaar de werkgebonden personenmobiliteit te rapporteren. Dat betreft het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers, ongeacht of er met de auto van de zaak, de privé-auto (gesplitst naar brandstofsoort), brommer, fiets of OV is gereisd.

Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgen werkgevers een basisrapport terug dat hen kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit, met een terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties of meer informatie. Zij kunnen zo zelf monitoren waar zij staan en weten welke acties ondernomen kunnen worden om de werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen.

Nog geen individuele norm per bedrijf

In het Klimaatakkoord hebben de werkgevers bedongen dat er een collectief plafond wordt ingesteld, zonder individuele norm binnen de meetplicht CO2-uitstoot. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat voor 2030 een besparing is gerealiseerd van 1 Megaton CO2. Als op basis van de jaarlijks aan te leveren gegevens in 2026 blijkt, dat de CO2-uitstoot over de afgelopen 4 jaar voldoende is gedaald, is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Is er geen sprake van daling en dreigt het emissieplafond overtreden te worden, dan treedt voor werkgevers met 100 of meer werknemers een individuele norm voor zakelijke mobiliteit in werking. De CO2- uitstoot per reizigers­kilometer wordt dan gemaximeerd. Deze wettelijke norm is al opgenomen in de ontwerpregelgeving, en kan in 2026 dus al in werking treden.

Extra administratieve taak

Deze meetplicht CO2-uitstoot betekent een extra administratieve taak op het gebied van duurzaamheid. We zien echter nog te veel bedrijven die afwachten. Door je dit jaar goed voor te bereiden, wordt het monitoren en rapporteren over het jaar 2023 en verder, een stuk eenvoudiger.

Je kunt er als organisatie voor kiezen om alle informatie over jouw milieu impact vast te leggen in software zoals Excel. We merken nu dat steeds meer organisaties ervoor kiezen om het gedegen aan te pakken met een CO2-footprint tool. De Carbon Manager is een tool voor rapportage en monitoring van jouw CO2-uitstoot. Organisaties met grote hoeveelheden gegevens die deze online oplossing gebruiken, werken effi­ciën­ter en beschikken over een consistent en betrouwbaar rapportagesysteem.

Meer lezen?

Artikel : Scope 3 als ketenanalyse raakt grote en kleine ondernemingen

Artikel: De Carbon Manager en de CO2-footprint