Skip to content

Meetplicht CO2-uitstoot forenzen medewerker

De meetplicht CO2-uitstoot volgt uit het in 2019 gesloten Klimaatakkoord, waarin maatregelen staan om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Het woon-werkverkeer en het zakelijke reizen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. De mobiliteitssector stootte in 2019, voor het thuiswerken door corona, 35 miljoen ton CO2 uit, bijna 20% van de totale uitstoot dat jaar, blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Start nu alvast met deze meetplicht CO2-uitstoot en neem maatregelen.

Met meer dan 100 werknemers

Deze ‘Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ leidt er toe dat organisaties met meer dan 100 werknemers moeten bijhouden hoe er gereisd wordt: met het openbaar vervoer, de fiets of met de auto. Ook kan het noodzakelijk zijn uit te zoeken in wat voor soort auto de werknemer reist, niet iedere auto of brandstof heeft dezelfde CO2-uitstoot. De regeling geldt voor ongeveer 7.000 organisaties, maar slechts enkele lijken op de hoogte van de nieuwe regel.

Wat moet er nu gebeuren?

De eerste paar jaren moeten organisaties de uitstoot enkel meten, maar vanaf 2026 wil het kabinet een norm voor CO2-uitstoot opleggen voor zakelijke reizen. Dit moet leiden tot meer mobiliteit per trein, bus, fiets en elektrische auto’s.

Vanaf 2022 verwacht het RVO een rapportage over de uitstoot op basis van het aantal gereisde kilometers door werknemers én over de genomen maatregelen om aan de norm te voldoen. Wie niet rapporteert, loopt het risico beboet te worden.

Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgen werkgevers een basisrapport terug dat hen kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit, met een terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties of meer informatie. Zij kunnen zo zelf monitoren waar zij staan en weten welke acties ondernomen kunnen worden om de werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen.

Norm woon-werkverkeer

In de conceptregeling is nu nog geen norm vastgesteld voor woon-werkmobiliteit, omdat daar momenteel nog te weinig data voor beschikbaar is. Daarom wordt tot 1 januari 2026 via de jaarlijkse rapportage data verzameld om inzicht te krijgen in de patronen van CO2-uitstoot van woon-werkmobiliteit.

Maar vanaf 2026 komt er ook een limiet per werkgever voor de hoeveelheid CO2-uitstoot van zakelijke reizen en woon-werkverkeer van de medewerkers. Is deze uitstoot hoger dan de maximumnorm, dan heeft de organisatie vier jaar de tijd om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Dat kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer.

Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin een werkgever in staat is om invloed uit te oefenen op de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer. Deze mobiliteit speelt zich namelijk voor een deel af in de privésfeer van de werknemer, waarop de werkgever dus geen zicht heeft.

Start met meetplicht CO2-uitstoot

Het is dus belangrijk om nu te starten met de CO2-footprint van de mobiliteit binnen de organisatie. Wij kunnen helpen deze te berekenen. Voor advies of ondersteuning neem contact met ons op.

Meer informatie