Skip to content

Nederland koopt groene stroom in


Nederland koopt Deens surplus aan hernieuwbare energie of te wel groene stroom in om aan Europees 2020-doel te voldoen. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten. Deze overdracht is nodig om aan de Europese klimaatdoelen voor 2020 te voldoen

Tekort aan groene stroom

In 2020 moet Nederland voldoen aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie. Lang hebben opeenvolgende ministers volgehouden dat dit doel binnen bereik zou zijn, zo lang alles mee zou zitten, maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) gooit nu toch eindelijk officieel de handdoek in de ring.

“Inmiddels is duidelijk dat er, ondanks alle aanvullende nationale maatregelen, een resterend tekort zal zijn. Met statistische overdracht kan de Europese doelstelling alsnog gerealiseerd worden en kunnen een ingebrekestelling, boete en dwangsom worden voorkomen.”


Statistische overdracht wil zeggen dat Nederland een surplus aan hernieuwbare energie overneemt van de Denen, om daarmee het eigen tekort op te vullen.

“De onderhandelingen met Denemarken verliepen constructief en we zijn gezamenlijk tot een passende overeenkomst gekomen. Met deze afspraak vult Nederland het resterende tekort in en leveren we gezamenlijk met Denemarken een additionele bijdrage aan de Europese energietransitie.”

De overeenkomst betreft de statistische overdracht van een flexibele hoeveelheid hernieuwbare energie van minimaal 8 TWh tot maximaal 16 TWh. Wiebes plaatst de statistische overdracht in een kader van bredere samenwerking met Denemarken.

“Denemarken is een belangrijke partner voor Nederland als het gaat om klimaat en energie.”

Nederland en Denemarken zijn buurlanden op de Noordzee en zijn zowel letterlijk met elkaar verbonden, via de Cobrakabel voor het transport van elektriciteit, als figuurlijk door de gedeelde inzet voor windenergie op zee.

Denemarken heeft een Europese doelstelling van 30% voor het einde van het jaar, maar zit daar nu al boven. Het is vooral groot in windenergie. Voor Ørsted, een van de grootste windenergiebedrijven ter wereld, is Nederland een belangrijke markt. Zo bouwt het op dit moment een groot windpark voor de Zeeuwse kust (windpark Borssele 1&2).

Het geld dat Nederland aan Denemarken betaalt, wordt volgens de bewindsman besteed aan “een Power-to-X project voor elektrolyse van groene waterstof”. Wiebes:

“Hiermee voldoet de overeenkomst ook aan de wens om de middelen in te zetten voor een duurzaam project dat bijdraagt aan de transitie in Europa.”

Dit is natuurlijk niet een gewenste situatie. En het is ook een papieren constructie zonder dat er er echt in Nederlands iets verandert. Bovendien kan het geld wat hiermee gemoeid is beter worden besteed aan duurzame energie oplossingen in Nederland. Maar kijkend naar regelgeving mag dit. De volgende doelstelling is 16% duurzame energie in 2023. De verwachting is dat dit doel, met alle reeds ingezette middelen, wel gehaald gaat worden.