Skip to content

Wat houdt netto nul voor mijn bedrijf in?

De wereld begint te kijken naar een cruciaal mondiaal doel: netto nul. Volgens de klimaatwetenschap is het essentieel dat we deze doelstelling tegen 2050 halen als we onszelf een kans willen geven om de opwarming van de aarde te beperken en de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te vermijden. Het laatste rapport van het IPCC over mitigatie van klimaatverandering beweert dat de emissies tegen 2025 moeten pieken om de opwarming van de aarde te beperken en tegen 2030 met 43% te verminderen, als we tegen 2050 net zero willen bereiken.

We moeten gefocust blijven terwijl de mogelijkheid om netto-nul te bereiken nog open is. We kunnen ons doel bereiken en onze bedrijven veerkrachtig en toekomstbestendig maken. De Covid-19-pandemie bood een kans om onze manier van werken opnieuw te beoordelen en gaf het bewijs dat collectieve actie in het licht van ongekende uitdagingen mogelijk is.

Sinds 2020 is een groot aantal netto-nuldoelen aangekondigd als onderdeel van de Race to Zero-campagne van de VN. Als we vooruitkijken naar COP27 en de groeiende behoefte aan klimaatactie, wat betekent net zero dan echt voor een organisatie en hoe ziet een krachtige en succesvolle strategie om netto-nul te bereiken eruit?

Wat betekent netto nul?

De uitdaging met net zero was het ontbreken van een internationaal erkende definitie en universele richtlijnen voor het bereiken ervan. Totdat het Science Based Target-initiatief in oktober 2021 de nieuwe Net Zero Standard lanceerde. Deze nieuwe norm biedt bedrijven een duidelijke blauwdruk over hoe ze netto-nul kunnen bereiken en de vereiste om emissiereductiedoelstellingen op korte en lange termijn vast te stellen om dit te bereiken.

Simpel gezegd, netto-nul is een toestand waarin we geen broeikasgassen aan de atmosfeer toevoegen. Dit betekent dat de emissie-output in evenwicht is met de verwijdering (of vastlegging) van CO2 uit de atmosfeer via CO2-opname of -afvang en -opslag.

Misschien is wel het belangrijkste deel van net zero dat het aanzienlijke emissiereducties vereist. In lijn met de nieuwe Net Zero Standard moeten bedrijven hun uitstoot tegen 2050 met 90-95% verminderen. De resterende 5-10% moet vervolgens worden compenseerd door middel van CO2-compensatieprojecten om net zero te bereiken.

Hoe ziet een solide net zero strategie eruit?

Geen twee trajecten naar netto nul zullen hetzelfde zijn, maar een doortastende actie-strategie is essentieel om een sterke en geloofwaardig engagement tegen klimaatverandering aan te gaan en om het mogelijk te maken deze vereiste verregaande aanpassing te bereiken. Hier zijn enkele belangrijke dingen om te overwegen.

  • Een netto-nul ambitie moet worden afgestemd op de bredere bedrijfsstrategie en prioriteiten van belanghebbenden. Het biedt inzicht in de risico’s en kansen die klimaatverandering met zich meebrengt.
  • Elke klimaatdoelstelling moet worden ondersteund door een systeem van gegevensverzameling, monitoring en rapportage. Zonder dit zal het organisatorische vermogen om de CO2- emissies, de doelen en het beheer van de toenemende eisen voor transparantie en geloofwaardig rapportage, ernstig worden uitgedaagd.
  • Een effectieve strategie vereist ook een weloverwogen actieplan voor emissiereductie, rekening houdend met de verwachte bedrijfsgroei, alle geplande en potentiële reductie-initiatieven, evenals inzicht in de financiële investering die nodig is om verandering in de organisatie te activeren.
  • Aandeelhouders, werknemers, klanten en burgers eisen een effectief ESG-beleid, als onderdeel van de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s). 
  • Het moet ook een geloofwaardige compensatiestrategie hebben. Zorg ervoor dat alle CO2-compensatieprojecten zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen als Gold Standard en Verra. De gekozen projecten moeten een positieve sociale en ecologische impact hebben op de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Net Zero-planning begint met het begrijpen van de impact op de planeet, het afspreken van de grenzen van uw klimaatambities en het bedenken van de juiste strategie. Het is belangrijk om vanaf het begin van elk klimaatinitiatief de totale CO2-uitstoot te berekenen. Dit is in wezen de nulmeting waaruit de weg naar net zero volgt.

Bij Groenbalans kunnen we ondersteuning bieden bij het berekenen van de CO2-footprint, inclusief de meer uitdagende taken van het berekenen van Scope 3 of supply chain-emissies. Ook kunnen wij adviseren over de vier stappen naar klimaatneutraal ondernemen.

Andere cruciale elementen om te overwegen zijn governance, betrokkenheid van belanghebbenden en benchmarking, zodat duidelijk is wat de prioriteiten voor de organisatie en de verwachtingen daarover zijn, en dat er duidelijk eigenaarschap en toezicht zal zijn om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen bereikt.

Kom nu in actie voor netto-nul

Hoe meer van ons dat doen, hoe meer we collectief verandering kunnen bereiken en ons urgente wereldwijde doel haalbaar kunnen maken.

Interessante informatie als aanvulling

Artikel: Scope 3, de ketenanalyse en de CO2-emissies

Artikel: Interview met Paul Feenstra van ATKB; Verduurzamen begint bij een CO2-footprint

Artikel: Een online tool voor de CO2-footprint

Artikel: Meetplicht CO2-uitstoot mobiliteit medewerkers