Skip to content

4 indrukwekkende projecten die ontbossing tegen gaan!

Een gelekt rapport van de IPCC werpt een serieus licht op effect dat de opwarming van de aarde veroorzaakt. De boodschap: het leven op aarde verandert onherroepelijk. Naast het smelten van de permafrost waardoor CO2 vrijkomt is ook het smelten van de ijskappen onomkeerbaar, zelfs als we nu snel onze CO2-uitstoot reduceren. Met stijgende zeespiegels tot gevolg.

Het tropische bossen komen er ook bekaaid vanaf. Het regenwoud wordt getroffen door droogte waardoor bomen afsterven en bosbranden het gevolg zijn. Als dat gebeurt, gaat een groot deel van de CO2-opslagcapaciteit verloren. Al met al treft de opwarming van de aarde niet alleen de koude delen op aarde, maar verstoort het ook het klimaat en de ecologie op andere plekken. Lees meer over het rapport op de website van The Guardian.

Natuurrestoratie en herbossing

Door bomen te planten beschermen we het leefgebied van vele inheemse diersoorten, zeldzame bomen en planten en helpen we de lokale bevolking en dragen we bij aan een gezonde en groene planeet.

 • Bomen zorgen voor zuurstof;
 • Bomen besparen water;
 • Bomen leveren voedsel;
 • Bomen werken geluiddempend;
 • Bomen slaan CO2 op.

Meer dan de helft van de tropische bossen in de wereld zijn al verdwenen. Hoe gaan we dat omkeren? Door elk bos, regenwoud en soorten vegetatie te herstellen door bomen en struiken te planten en te beschermen tegen ontbossing.

Onze CO2-compensatie projecten

Envira Amazone Brazilie

Bescherming van bijna 40.000 hectare tropisch regenwoud tegen ontbossing, tegen het omzetten van het bos in grasland voor vleesvee en tegen het aanplanten van soja. Talrijke activiteiten worden uitgevoerd om de plaatselijke gemeenschappen bij te staan en de druk van de ontbossing te verlichten, zoals: het aanbieden van cursussen landbouwvoorlichting; het bouwen van gemeenschappelijke toiletten; het bouwen van een apotheek en een gezondheidskliniek; het verlenen van landpacht aan de lokale bevolking en het opzetten van alternatieve economische activiteiten, waaronder het commercieel exploiteren van medicinale planten. Meer weten>

Kariba National Parc

Een bosbehoud en biodiversiteitsproject dat bestaat uit ca 750.000 hectare land rondom het Karibameer. Dit betekent meer bescherming van inheemse flora en fauna en minder ontbossing en ontginning voor landbouw. De bevolking neemt deel aan de trainingen over duurzame landbouw, er worden putten voor schoon water geslagen, de infrastructuur is verbeterd en er is meer aandacht voor scholing en gezond-heidszorg. Interesse? lees hier een uitgebreide projectbeschrijving

Schoon water Malawi

Veel bestaande waterpompen n zijn in verval geraakt omdat omdat er geen onderhoud wordt gepleegd of het doodgewoon te duur is. Zonder toegang tot waterpompen nemen gemeenschappen hun toevlucht tot het koken van water. Dit kookproces wordt grotendeels uitgevoerd op open vuur. Dat weer meer houtkap tot gevolg heeft. Door werkende waterpompen voorkomt dit project ontbossing, ziektes onder de bevolking en dat elk jaar bijna 200.000 ton CO2 in de lucht terecht komt. Meer informatie>

Grand do Sul Brazilie

Een landschapsherstel en herbebossingsproject om zo stukken uitgeput land te nieuw aan te planten met verschillende soorten bomen en struiken. Het aanplanten verzekert niet alleen CO2-opslag maar ook herstel van ecosystemen en de biodiversiteit. Door training stappen de lokale boeren over op duurzame landbouw en carbon farming. In ruil voor hun inzet verdienen ze inkomen voor de vastgelegde CO2 en verbeterde ecologische diensten. Dit bevordert economische groei en biedt financiële stabiliteit. Lees hier meer over dit project.

Investeren levert iets op!

Organisaties die klimaatmaatregelen nemen door hun CO2-footprint op te maken en hun resterende CO2-uitstoot te compenseren, zien veel waarde terug als in

 • Vermindering van wereldwijde CO2-uitstoot;
 • Weerbaarheid opbouwen in de keten;
 • Vooruitstrevende reputatie op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling;
 • Het winnen van respect van en groeiend positief imago bij nieuwe klanten en andere stakeholders;
 • Het vergroten van de loyaliteit bij bestaande klanten;
 • Medewerkers aantrekken en behouden.