Nieuws

Kies voor een CO2-neutraal product of dienst

vrijdag 25 oktober 2019

CO2-neutraal ondernemen, steeds meer organisaties kiezen ervoor. Daarnaast worden veel diensten of producten CO2-neutraal uitgevoerd of geproduceerd. Hiermee inspelend op de vraag van klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Lees meer >

Stijging prijzen CO2-rechten voor CO2-compensatie

vrijdag 25 oktober 2019

Langzaam kruipt de prijs van een CO2-recht omhoog door meer vraag naar vrijwillige CO2-compensatie. Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Veel van onze klanten maken al gebruik van CO2-compensatie. Wat is er aan de hand?

Lees meer >

Ook in 2019 een CO2-neutrale maaltijd van Willem&Drees

dinsdag 22 oktober 2019

Willem&Drees groeit nog steeds en blijft de CO₂-uitstoot van hun maaltijdboxen compenseren. Willem&Drees berekent de CO₂-impact oftewel de ‘foodprint’ van elke box en komt voor 2019 op een uitstoot van ruim 650 ton CO2.

Lees meer >

Organisaties en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

dinsdag 22 oktober 2019

De door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben onder meer tot doel in het jaar 2030 een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. En daarnaast te zorgen voor veilige en duurzame steden, duurzame en betaalbare energie, toegang tot schoon drinkwater, voldoende voedsel, fatsoenlijke banen en economische groei.

Lees meer >

Full disclosure zorgt voor transparantie

woensdag 25 september 2019

Volledige transparantie in de stroommarkt over de herkomst van zowel grijze als groene stroom in de Nederlandse Energiesector per 1 januari 2020. Full disclosure heeft consequenties hebben ons allemaal als bedrijf.

Lees meer >

CO2-compensatie door bosbehoud en -beheer

dinsdag 24 september 2019

Bosbranden, ontbossing en klimaatverandering vormen een vicieuze cirkel; als het aantal branden toeneemt, neemt ook de uitstoot van broeikasgassen toe en de aarde opwarmt. REDD+ zijn bosbehoud projecten geinitieerd door de Verenigde Naties met een positieve impact op het klimaat.

Lees meer >

VN-klimaattop: doelstelling in 2050 CO2-neutraal

dinsdag 24 september 2019

“We dreigen de race tegen klimaatverandering te verliezen, maar we kunnen het tij nog keren”, zei secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres tijdens de VN-Klimaattop.

Lees meer >

Klimaatneutraal vergaderen: van 31 ton naar 100 ton CO2-compensatie

dinsdag 24 september 2019

Onemeeting.com verzorgde samen met haar klanten 382 klimaatneutrale bijeenkomsten. Een verdriedubbeling in drie maanden tijd van zowel het aantal als hoeveelheid. Zo komt Onemeeting.com steeds meer tegemoet aan de vraag om duurzaam te vergaderen.

Lees meer >

Wilco drukkerij; meer dan 9 biljoen pagina’s per jaar

donderdag 22 augustus 2019

met papier dat duurzaam is geproduceerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het hart van Wilco; in de omgang met elkaar, met hun klanten en met het milieu. Met het verkleinen van hun CO2 voetafdruk willen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees meer >

Garanties van Oorsprong (GvO): lichtgroen of donkergroen

dinsdag 20 augustus 2019

De vraag naar de GvO voor groene stroom is de afgelopen jaren fors toegenomen zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheid. Daarbij spreekt men vaak over een lichtgroene of een donkergroene GvO. Wat betekenen deze begrippen en is dit onderscheid terecht?

Lees meer >