Skip to content

Nieuws

Klimaatbeleid niet gehinderd door corona

Met een nieuw ‘tussendoel’ houdt Brussel de vaart in de klimaatplannen.

CONO Kaasmakers maakt klimaatneutraal kaas

door duurzame en natuurlijke methodes en zoveel mogelijk energieneutraal.

Prijsontwikkeling van GvO’s

Prijs van Garanties van Oorsprong sterk dalende.

Beter inzicht in CO2-uitstoot

met behulp van aangepaste CO2-emissiefactoren.

Windenergie op zee

Waarom de overheid kiest voor meer wind op zee.

Op weg met klimaatneutraal rijden

Groenbalans en Terberg werken samen aan een klimaatneutraal wagenpark.

Liever aardgas dan biomassa

Discussie voor- en tegen biomassa laait op n.a.v. rapport PBL

Nederland koopt groene stroom in

Nederland koopt Deens surplus aan hernieuwbare energie of te wel groene stroom in om aan…