Nieuws

IJB Groep, van betonmortel tot innovator

donderdag 21 maart 2019

In de opbouwende jaren ‘50 van de vorige eeuw slaan de families Van der Kamp en Fernhout de handen ineen en starten samen een betonmortelcentrale in Emmeloord. ‘IJsselmeerbeton’ is een feit.

Lees meer >

Voordelen duurzame biomassa-GvO’s

maandag 18 maart 2019

Nederlandse biomassa-GvO’s zijn een goed alternatief voor de dure zon- en wind GvO’s. Biomassa is duurzame energie uit hout, tuinafval, mest en nog veel meer organische materialen. De prijs van een biomassa-GvO ligt rond de €2,50.

Lees meer >

‘Run of the River’ project in India

maandag 18 maart 2019


In de komende jaren staat investeren in duurzame energie hoog op de agenda van de Indiase overheid. De Indiase bevolking groeit namelijk pijlsnel. In combinatie met de verstedelijking en de economische groei van India, neemt de vraag naar energie de komende jaren enorm toe.

Lees meer >

Verified Carbon Standard, richtlijnen voor een duurzame toekomst

donderdag 14 maart 2019

Verra is opgericht in 2005 door een aantal invloedrijke kopstukken op milieugebied en uit diverse internationale bedrijfssectoren, die van mening waren dat de binnen de internationale vrijwillige koolstofmarkt behoefte was aan een meer gestandaardiseerde regelgeving. Zo is de Verified Carbon Standard in het leven geroepen. In de afgelopen jaren heeft Verra richtlijnen ontwikkelt die landen, bedrijven en organisaties en maatschappij helpen bij het behalen van hun duurzame actie- en beleidsdoelen.

Lees meer >

Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen

woensdag 20 februari 2019

Bent u al bezig met energiebesparende maatregelen? Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Hoe u daarmee start daar kunnen wij u weer mee helpen.
Door onze ervaring met energiebesparingsprojecten kunnen we goed aangeven welke besparingen mogelijk zijn en wat een haalbare planning is voor het uitvoeren van de maatregelen.

Lees meer >

4,6 miljoen zonnepanelen geinstalleerd

woensdag 20 februari 2019

Waarvan 62 procent in commerciële pv-systemen voor de zakelijke sector is gebruikt en 38 procent op daken van huur- en koophuizen is geplaatst in 2018.
Het gemiddelde vermogen van de zonnepanelen is daarbij gestegen van 278 naar 288 wattpiek. Per woning is er gemiddeld 3,68 kilowattpiek aan zonnepanelen geplaatst, oftewel circa 12,8 zonnepanelen.

Lees meer >

Nederland is importeur van gas

maandag 18 februari 2019

Nederland is een netto-importeur van gas geworden. Door de productieverlaging van het Groningenveld en afname van de gaswinning uit kleine velden, voerde Nederland in 2018 voor het eerst in decennia meer gas in dan het zelf produceerde. Het gas komt vooral uit Noorwegen en Rusland.

Lees meer >

Cook stoves in Rwanda

donderdag 07 februari 2019

Dit Gold Standard CO2-compensatieproject bevordert de productie en distributie van efficiente cook stoves in Rwanda, een land in Oost-Afrika. De functionele kookpotten zorgen voor minder rookontwikkeling, minder houtkap en minder CO2.

Lees meer >

OneMeeting.com biedt “Klimaatneutraal vergaderen”

donderdag 07 februari 2019

OneMeeting.com (voorheen Regardz.nl) maakt het als eerste intermediair in meetings mogelijk om overal ter wereld klimaatneutraal te vergaderen. In samenwerking met Groenbalans is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de integrale CO2-uitstoot van alle vergadertypes, arrangementen en losse (voor)overnachtingen: van een één-uurs vergadering met koffie & thee tot een all-in driedaagse vergadering met overnachting. 

Lees meer >

Aandeel hernieuwbare energie in 2018 gestegen

donderdag 17 januari 2019

De lichte toename van hernieuwbare energie van 6,6% in 2017 naar 7,3% in 2018 is te danken aan een gestegen productie van zonnestroom en het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Lees meer >