Skip to content

Nieuws

Op weg met klimaatneutraal rijden

Groenbalans en Terberg werken samen aan een klimaatneutraal wagenpark.

Liever aardgas dan biomassa

Discussie voor- en tegen biomassa laait op n.a.v. rapport PBL

Nederland koopt groene stroom in

Nederland koopt Deens surplus aan hernieuwbare energie of te wel groene stroom in om aan…

Groene stroom in een duikvlucht

Groenbalans heeft voor uw groene stroom GvO;s uit wind, zon, water en biomassa.

Duurzaam beleid met de SDG's

Liggen Nederland maar ook organisaties op koers met de SDG's?

Logitech compenseert haar CO2-uitstoot

Klimaatneutraal door investering in CO2-compensatie.

Biomassa, duurzaam of toch niet?

Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onze grootste bron voor duurzame energie.

CO2-neutraal product of dienst

Kies voor een CO2-neutraal product of CO2-neutrale dienst, het hoe en waarom?

Investeren in CO2-compensatie?

Hoe gaat CO2-compensatie nou eigenlijk in zijn werk?