Skip to content

Stijging prijzen CO2-rechten voor CO2-compensatie

Langzaam kruipt de prijs van een CO2-recht omhoog door meer vraag naar vrijwillige CO2-compensatie. Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Veel van onze klanten maken al gebruik van CO2-compensatie. Wat is er aan de hand?

De kosten per ton CO2 van CO2-rechten uit de vrijwillige markt lieten de afgelopen jaren een redelijk stabiele tendens zien maar nu zien wij een kleine toename in prijs. Dit door dat meer en meer organisaties de CO2-uitstoot vrijwillig compenseren.

De prijs van een vrijwillig CO2-recht ligt nu nog tussen de € 3 en de € 10. De internationale vraag, het internationale aanbod bepalen de prijs, daarnaast is deze afhankelijk van het aantal CO2-rechten waarin geïnvesteerd wordt en het soort project.

CO2-compensatieprojecten

De projecten waar deze rechten uit voortkomen moeten voldoen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Steeds vaker verbinden organisaties ook de duurzaamheidsambities aan een aantal van deze SDG’s en vindt een vertaling plaats naar een project dat bij de organisatie past. Een voorbeeld is een bosbehoudproject voor een drukkerij of een waterkrachtproject voor een baggeraar. Voorbeelden van CO2-compensatieprojecten vindt u hier.

Daarnaast is eind 2016 het akkoord CORSIA – Carbon Offsetting and  Reduction Scheme for International Aviation – gesloten. In het kort betekent dit, dat vliegmaatschappijen vanaf 2021 de CO2-uitstoot van de extra groei compenseren met dezelfde vrijwillige CO2-rechten als hierboven beschreven. En de vraag naar deze rechten zal dan zeker gaan toenemen.