Skip to content

Organisaties en de SDG’s

De door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben onder meer tot doel in het jaar 2030 een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. En daarnaast te zorgen voor veilige en duurzame steden, duurzame en betaalbare energie, toegang tot schoon drinkwater, voldoende voedsel, fatsoenlijke banen en economische groei.

De belangstelling van organisaties voor de SDG’s is sinds de aankondiging in september 2015 wel sterk toegenomen. Veel organisaties zijn zich bewust van de SDG’s en hebben de belangrijkste doelen voor hun bedrijf geïdentificeerd. Bovendien zijn zij druk bezig om de doelstellingen te integreren in hun bedrijfsvoering en in hun verslaglegging. Lees ook het SDG-stappenplan van Dutch Solutions.

Volop kansen met SDG’s

Uit onderzoek blijkt dat er wel volop kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven onder meer met thema’s die belangrijk zijn voor het behalen van de SDGs, zoals landbouw, water, gezondheidszorg, duurzaam transport en energie. Deze thema’s sluiten nauw aan bij de sterktes van het Nederlandse bedrijfsleven. De vele voorbeelden van duurzame business cases zoals elektrisch vervoer, duurzame kassenbouw, 3D-printen, e-health en watermanagement, bieden inspiratie. Want door met de SDG’s aan de slag te gaan en een business case met specifieke doelstellingen neer te zetten, kunnen organisaties in de toekomst succesvoller zijn. Daarnaast geven organisaties zo richting aan hun ambitie om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Voorbeelden

Achmea brengt ieder jaar de CO2-voetafdruk van de gehele bedrijfsvoering in kaart, waarbij wordt gekeken naar verwarming, verlichting, water- en papierverbruik, afval, koelvloeistoffen, servers en mobiliteit. Eerder werden ook de Sustainable Development Goals, (SDG’s) centraal gezet in de strategie van Achmea. Klimaatactie (SDG 13) vormt daarbij een speerpunt.

Boskalis Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Zij werken aan de reductie van CO2-uitstoot, investeren in innovatief en duurzaam materieel en maken het personeel bewust van het zuiniger draaien op, en verantwoord gebruik van het materieel. Boskalis zet de SDG’s in om haar beleid te monitoren, bij te stellen en te communiceren. Zoals SDG 7 het zorgen voor toegankelijke duurzame energie en SDG 13 het tegen gaan van klimaatverandering.

De duurzaamheidsmissie van Royal FloraHolland is een toekomstbestendige sierteeltsector waarin bloemen en planten met respect voor mens en milieu worden geteeld en verhandeld. SDG6 Schoon water
met als algemeen doel: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Ook in Nederland is waterzekerheid en kwaliteit een vraagstuk, met name sinds de droogte van zomer 2018 en gaat dit niet alleen Royal FloraHolland aan maar ook de kwekers.

Port of Rotterdam heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. Focus ligt bijvoorbeeld op SDG6 en 13. Port of Rotterdam voelt zich de aanjager van de energietransitie in haar havens en industriecomplex.