Skip to content

Een stabiele en eerlijke prijs voor duurzame energie, het kan!

Voordelige groene stroom via een meerjarige ZDE-overeenkomst met een Nederlands windpark.

Maar waarom betaal je nu te veel?

Op dit moment wordt de hoogte van de prijs van stroom bepaald door een kolen- of gascentrale. Dit komt omdat de prijs van stroom bepaald wordt door de duurste energieproducent (een fossiele centrale) die op een gegeven moment nodig is om voldoende stroom aan het net te leveren. Dit noemt men de zogenaamde merit order effect, zie afbeelding:

Next Kraftwerke new merit order

De merit order zorgt ervoor dat de prijs voor groene stroom op dit moment vele malen hoger ligt dan de kostprijs waardoor je als afnemer te veel betaalt.

Door een directe overeenkomst te sluiten tussen energieproducent (windpark) en afnemer (bedrijf) kun je deze kosten voor een deel fors verlagen.

Samenwerking

Samen met Windunie Groep en om | nieuwe energie bieden wij bedrijven de mogelijkheid direct te profiteren van deze nieuwe overeenkomstvorm, genaamd Zeker Duurzame Energie.

Bij ZDE (Zeker Duurzame Energie) verbinden we productie en afname met elkaar. De kosten van de opwek van duurzame energie (zon- en wind), zijn lager dan van de opwek door traditionele energiecentrales. Hierdoor is het mogelijk dat via ZDE, groene stroom, voor een aantrekkelijke prijs aangeboden kan worden, onafhankelijk van de prijs van fossiele bronnen.

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is gelijktijdigheid. De meerjarige overeenkomst die je als afnemer afsluit met een producent bepaalt de prijs voor de momenten dat er gelijktijdig duurzame energie geproduceerd wordt (lees als het waait of als de zon schijnt).

Deze prijs kan voor een minimum van drie jaar vastgelegd worden met bestaande wind- of zonneparken. Voor nieuwe parken is dit langer (tussen de 5 en 10 jaar). Op de momenten dat er geen gelijktijdigheid is, wordt er ingekocht op de dagmarkt, ook wel EPEX Spot. Hier heb je als afnemer geen omkijken naar, want dit wordt geregeld door het ZDE-platform.

Een groot aantal ondernemers is al overgestapt op een duurzaam energiecontract. Op dit moment neemt meer dan 50 procent van de zakelijke afnemers inmiddels groene stroom af. Maar de energieprijzen in deze contracten zijn nog altijd gebaseerd op de prijzen van fossiele energie, waardoor je teveel betaalt.

Wat zijn de voordelen voor afnemers?

  • Je bent verzekerd van aantoonbaar 100% groene stroom
  • Een stabiele en eerlijke prijs voor duurzame energie
  • Een directe overeenkomst met een Nederlands wind- of zonnepark.
  • Je hebt de mogelijkheid om je afnameprofiel aan te passen op de duurzame energieproductie, waardoor je maximaal kunt profiteren van een stabiele en eerlijke prijs
  • Risicospreiding door deel stabiele prijs als toegang tot dynamische EPEX spot markt
  • Meer balans op netwerk door gelijktijdigheid van vraag en aanbod
  • Een duidelijke en tastbare reductie in CO2-uitstoot

Past jouw onderneming binnen Zeker Duurzame Energie?

Iedere organisatie met een grootverbruik aansluiting die jaarlijks minimaal 1 gigawatt (1.000.000 kWh) afneemt, komt in aanmerking.

Daarnaast is het handig om niet nog lang vast te zitten aan een energiecontract.

Ook zijn we op zoek naar organisaties die minimaal 3 tot max 10 jaar wil afnemen.

Het is extra interessant als je als organisatie de mogelijkheid hebt om je afnameprofiel enigszins te spiegelen aan het opwekprofiel van de energieproducent, maar ook zonder die mogelijkheid is ZDE een goede manier om te besparen op energie en tegelijkertijd te vergroenen met lokale duurzame energie. Je kunt morgen al overstappen.

Ben je geïnteresseerd?

En wil je weten wat een ZDE-overeenkomst voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Maurice Even, 0657477084 – maurice.even@groenbalans.nl

Meer informatie

Platform Zeker Duurzame Energie