Skip to content

Prijsontwikkeling van GvO’s

Het aandeel groene stroom bij bedrijven en overheden is de afgelopen jaren fors toegenomen. Organisaties stappen om meerdere redenen over op groene stroom zoals regelgeving, verlaging CO2-footprint, duurzaamheidsbeleid, impact op het milieu en klimaatakkoord.

Groene stroom

Groene stroom bestaat uit twee onderdelen: fysieke stroom en administratieve Garanties van Oorsprong (GvO’s). Een GvO is het bewijs dat 1 MWh aan duurzame energie is opgewekt. Als een windmolen 1 MWh ( 1.000 kWh) aan stroom opwekt, wordt 1 GvO automatisch gegenereerd en geregistreerd in het nationaal register CertiQ (www.certiq.nl). Dit register zorgt ervoor dat een GvO maar 1 keer wordt ingezet. Als een organisatie een jaarlijks stroomverbruik heeft van 100.000 kWh dan gebruikt zij deze hoeveelheid in grijze stroom en de ‘vergroening’ komt dan door 100 GvO’s.

Fysieke stroom en GvO’s zijn dus twee op zichzelf staande processen. Garanties van Oorsprong kunnen gesplitst van de stroom van een energieleverancier worden ingekocht. Vaak is het goedkoper en flexibeler om GvO’s separaat aan te schaffen,

Stijgende vraag naar GvO’s

Nederland doet het nog niet goed genoeg als het gaat om het aandeel groene stroom in de totale Nederlandse stroommix. Het aandeel duurzame energie in 2019 bedroeg 8,6%. Daarmee zijn wij in Europa met een paar andere landen het slechtste jongetje van de klas.

Tegelijkertijd is de vraag naar groene stroom van organisaties, en zeker ook van consumenten, veel groter dan het nu nog beperkte aanbod en is het gebruik van groene stroom in Nederland veel groter dan 8,6%. Dat komt doordat binnen de EU het is toegestaan GvO’s te importeren en te exporteren. Het merendeel van de groene stroom (lees: GvO’s) in Nederland wordt geïmporteerd vanuit bijvoorbeeld Denemarken.

Soorten GvO’s

Er zijn meerdere soorten GvO’s van verschillende prijsklassen. Over het algemeen zijn de Europese GvO’s goedkoper dan de Nederlandse GvO’s. Nederland is een van de weinige landen in de EU waar een ‘premium’ wordt betaald voor een Garantie van Oorsprong. Dat geldt met name voor Nederlandse wind GvO’s die veel duurder zijn dan EU wind GvO’s.

Prijsontwikkeling GvO’s

Kijkend naar de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren, dan gelden voor zowel de Europese GvO’s als de Nederlandse GvO’s, dat deze van een relatief laag prijsniveau komen. Maar vanaf 2017 is er voor beide soorten GvO’s een prijsrally in gang gezet die geduurd heeft tot eind 2019. Een Nederlandse wind GvO bracht ongeveer 9 euro op en een EU wind GvO ongeveer 2 euro.

2020 begon weer met een sterke prijsdaling. De prijs van een Nederlandse wind GvO ligt nu tussen de 2 en 3 euro. Een Europese wind GvO zelfs minder dan 50 cent afhankelijk van het aantal dat ingekocht wordt.

Wat de prijs van GvO’s de aankomende maanden/jaren gaan doen is lastig te voorspellen. Er komt de aankomende jaren veel duurzame energie bij, bijvoorbeeld van wind op land en (juist ook) op zee. Maar de vraagt neemt ook toe door grote datacenters die zich in Nederland vestigen, duurzaamheidsinitiatieven zoals de CO2-prestatieladder die groene stroom promoten, overheidsinstanties die verduurzamen, bedrijven die groene stroom als standaard onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid gebruiken.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in de actuele prijs van een GvO voor de ‘vergroening’ van uw organisatie, neem dan contact op met Peter Bleeker via mail of per telefoon: 030 – 753 31 00.