Skip to content

Productie groene stroom met 40 procent gestegen!

De productie groene stroom uit hernieuwbare bronnen is in 2020 met 40 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Een kwart van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam uit duurzame bronnen uit Nederland.

Van het Nederlandse stroomverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur (kWh). Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard kWh. Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windmolens het grootste deel opgewekt, 45 procent, met biomassa 29 procent en met zonnepanelen 26 procent.

Productie groene stroom gestegen met 40 procent t.o.v. 2020

Forse groei van windenergie op zee en land

De productie groene stroom uit windenergie steeg in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 29 procent (3,1 miljard kWh) naar 13,9 miljard kWh. De stijging hangt samen me de uitbreiding van het windmolenpark. Door twee nieuwe, grote parken voor de Zeeuwse kust bij Borssele steeg het opgestelde vermogen op zee van ongeveer duizend megawatt eind 2019 naar 2.500 megawatt een jaar later. Op land nam het windmolenpark toe met bijna 600 megawatt naar 4.100 megawatt eind 2020.

Sterke stijging productie groene stroom uit zonnepanelen

Zonnepanelen leverden in 2020 8,1 miljard kWh na 5,3 miljard kWh een jaar eerder. Het totale vermogen aan zonnepanelen steeg in 2020 met ruim 3.000 mW tot ruim 10.000 mW.

Veel meer stroom uit biomassa

De productie van elektriciteit uit biomassa groeide van 6,0 miljard kWh in 2019 naar 9,0 miljard kWh in 2020, een stijging van 49 procent. Elektriciteit uit biomassa wordt gemaakt door afvalverbrandingsinstallaties door het (mee)stoken van biomassa in kolencentrales en in warmtekrachtinstallaties en door installaties op biogas.

Groene stroom voor zakelijke gebruikers

Het aandeel groene stroom bij bedrijven en overheden is de afgelopen jaren fors toegenomen. Organisaties stappen om meerdere redenen over op groene stroom zoals regelgeving, verlaging CO2-footprint, duurzaamheid, impact op het milieu en het klimaatakkoord. Groene stroom is duurzame energie die is opgewekt is uit ‘hernieuwbare bronnen’. Dat zijn bronnen die nooit opraken, zoals zon, wind en stromend water. Ook biomassa is een bron van duurzame energie. Wilt u meer informatie over groene stroom dan kunt u dat hier lezen.

Bent u van plan om dit jaar over te stappen op groene stroom door Garanties van Oorsprong (of groencertificaten) dan kunt u dit bij Groenbalans regelen: aanvragen bij Maurice Even, accountmanager Duurzaam ondernemen