Skip to content

Ontdek het REDD+ programma!

REDD+ is een internationaal programma dat moet leiden tot het verminderen van CO2-uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging van het tropisch regenwoud door duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het woud.  Wilt u weten hoe het werkt?

REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) is een programma in het kader van het VN Klimaatverdrag dat op CO2-reductie is gericht, die is gerealiseerd door een aantoonbare vermindering van houtkap en bosdegradatie. Het is duidelijk dat we het klimaat niet kunnen stabiliseren zonder ontbossing tegen te gaan gezien het feit dat ontbossing de op één na grootste bron van CO2-uitstoot is en dat bestaande bossen extra CO2 aan de atmosfeer onttrekken.

Het IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft berekend dat de wereldwijde CO2-uitstoot tegen 2050 tot nul moet zijn teruggebracht om het risico op >1,5°C opwarming onder 66% te houden; en dat ontbossing de op één na grootste oorzaak van klimaatverandering is goed voor 5,5 Gt emissies per jaar – 14% van de totale emissies.

Minder bossen leidt tot uitsterven van soorten flora en fauna en veroorzaakt voedsel- en watertekorten als gevolg van het verlies van ecosystemen, De plus in REDD+ is gebaseerd is op financiele compensatie aan ontwikkelingslanden voor:

  • het stimuleren van verantwoorde houtkap;
  • het stimuleren van herbeplanting, bijvoorbeeld na mijnbouwactiviteiten;
  • het stimuleren van conserveringsactiviteiten, zoals opzetten n van natuurreservaten.

Biodiversiteit

Meer dan 50% van alle dier- en platsoorten op aarde zijn te vinden in tropische regenwouden. Het stoppen van de ontbossing is dus van groot belang voor het behoud van de mondiale biodiversiteit.

CO2-emissiereductie

Tropische bossen slaan CO2 op. Als ze worden gekapt, komt deze CO2 in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak voor klimaatverandering. Het stoppen van de ontbossing is ongeveer even effectief als het stoppen met autorijden wereldwijd.

Lokale bevolking

Ongeveer 500 miljoen arme mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van tropische bossen. REDD+ projecten zijn er meestal op gericht de landbouw in de omgeving van de bossen te verbeteren, zodat er meer economisch perspectief komt voor de lokale bevolking en de druk op het bos vermindert.

CO2-compensatieprojecten REDD+

Vrijwillige REDD+ projecten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en audits van derden zoals certificering door Verra en worden beheerd door ervaren ontwikkelaars, Zo beschermen de drie REDD+ projecten in de portefeuille van Groenbalans alleen al in totaal bijna 1 miljoen hectare oerwoud.

  • Envira Amazonia in Brazilie beschermd 40.000 hectare regenwoud met een reductie van 1,3 miljoen ton CO2 per jaar;
  • National Park Kariba in Zimbabwe beschermd 750.000 hectare bos met een jaarlijkse reductie van 2 miljoen ton CO2;
  • Rimba Raya in Indonesie beschermd 64.000 hectare tropisch regenwoud met een vermindering van 3,5 miljoen CO2 per jaar.

Deze REDD+-projecten hebben een grote impact en dragen bij aan verbetering van de bestaansmiddelen van honderdduizenden mensen die in enkele van de armste gemeenschappen ter wereld wonen, door basisvoorzieningen als schoon drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs. Verder door het creëren van banen en het versterken van lokaal bestuur. Deze projecten zijn onmisbaar geworden voor deze gemeenschappen, met name tijdens de COVID-pandemie, waar de projecten hebben gezorgd voor het essentiële levensonderhoud en dit in stand hielden ondanks de wijdverspreide economische achteruitgang.

Conclusie

Het is duidelijk dat investeren in CO2-rechten die worden gegenereerd uit deze projecten door vermeden ontbossing, een van de meest impactvolle acties is die op dit moment kan worden ondernomen, zowel voor het klimaat als voor het leven op aarde.