Skip to content

Reduceren

Energieadvies

U kunt vaak met eenvoudige maatregelen energie reduceren, waarmee u kosten bespaart en waardoor u de CO2-footprint van uw organisatie verlaagt. 

Met een maatwerkadvies krijgt u inzicht in de huidige energieprestatie van uw bedrijfs- of kantoorpand. Waar en waardoor wordt te veel energie verbruikt? Vervolgens krijgt u advies over hoe u dit kunt verbeteren en reduceren, inclusief investeringen in bijvoorbeeld groene stroom en terugverdientijden. 

Naast energieverbruik adviseert Groenbalans over duurzame mobiliteit zoals woon-werkverkeer en vliegverkeer en over een duurzaam inkoop- en afvalbeleid.

Energie-audit of EED

Een energie-audit of EED is verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik.

Groenbalans draagt zorg voor inzicht in energiestromen en adviseert concrete reductiemaatregelen, begeleidt de implementatie, de uitvoering en de borging.

Een ander alternatief voor het opstellen van een audit, is certificering met een keurmerk. Daarnaast gelden er vrijstellingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens een energie- of milieubeheerssysteem zoals de CO2-prestatieladder.

Informatieplicht

Gebruikt u meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar? Dan had voor u vóór 1 juli 2019 een informatieplicht. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl