Skip to content

Reduceren

Een reductiestrategie

Een van de grootste uitdagingen waar wij nu met z’n allen voor staan is het reduceren van de wereldwijde CO2-uitstoot om de 1,5 graad opwarming tegen te gaan. Ieder individu en onderneming moet in actie komen om de Net Zero doelstellingen – zoals die zijn aangenomen tijdens het Parijs klimaatakkoord  – te behalen.

Het zetten van reductiedoelstellingen maakt deel uit van de klimaatstrategie. Deze strategie definieert de visie en de bijbehorende doelstellingen van een bedrijf, hoe dit wordt vastgelegd in beleid, de reductiedoelstellingen op de korte, middellange en lange termijn met een realistisch stappenplan.

Een groeiend aantal grote bedrijven stelt al ambitieuze klimaatdoelen. Veel daarvan omvatten toezeggingen om de Scope 3-emissies te verminderen – de emissies die in hun hele waardeketen worden geproduceerd. Dergelijke toezeggingen vinden hun weg naar aanbestedingsprocessen en aanvragen voor offertes; kopers eisen van leveranciers dat ze dezelfde goederen of diensten leveren met lagere bijbehorende emissies en verwachten dat ze hun klimaatambities waarmaken.

Jouw weg naar Net Zero

Jouw CO2-footprint is beginpunt voor reductie. Per onderdeel waarbij je kunt denken aan mobiliteit, transport, energie en vliegreizen maken wij een verdiepingsslag en nemen wij mee in de reductiedoelstellingen.

Energiebesparing en overstappen op duurzame energie is een van de eerste maatregelen die direct van invloed zijn op de CO2-uitstoot. 

Interesse?
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl