Skip to content

SmartTrackers sluit zich aan als nieuwe softwarepartner

Wat willen we bereiken met deze samenwerking?

Maurice Even, New business manager Groenbalans: “SmartTrackers als veelzijdige softwarepartner op het gebied van duurzaamheid en de ESG-thema’s stelt onze klanten in staat om in één tool je duurzaamheidsdata te verzamelen, actief te sturen op verbeteringen en te rapporteren. De nieuwe CSRD-richtlijnen zorgen ervoor dat bedrijven breder kijken dan enkel CO2-management, daarom is dit partnerschap een logische stap voor ons”

Leo Smit, oprichter en directeur van SmartTrackers: “Groenbalans heeft expertise als adviesbureau op het gebied van klimaat en energie. De combinatie van deze kennis met onze veelzijdige software zorgt ervoor dat bedrijven op basis van data en ondersteuning optimaal met duurzaamheid aan de slag gaan.”       

SmartTrackers als softwarepartner

SmartTrackers is in 2010 opgericht als digitaal platform voor het online opstellen en beheren van een duurzaamheidsbeleid zoals ESG, CSRD en CO2-prestatieladder. Het platform ondersteunt het meten van de uitstoot, stellen van doelen, bepalen van maatregelen, doorrekenen van effecten en rapporteren over voortgang. De flexibiliteit van de software maakt consolidatie in zowel midden- en kleinbedrijf als multinational mogelijk.

Groenbalans

Opgericht in 2007 is Groenbalans de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardig adviesbureau met de focus op de E van Environmental van de ESG. Wij adviseren en ondersteunen bedrijven en instellingen bij het definiëren en implementeren van ambitieuze en geïntegreerde duurzaamheidsstrategieën om de klimaatuitdaging aan te gaan. Dit kan zijn het berekenen van de CO2-footprint, tot het stellen van op wetenschap gebaseerde reductiedoelen (SBTi), beleid op duurzame energie en CO2-compensatie.