Skip to content

Scope 3 als ketenanalyse raakt grote en kleine ondernemingen

Het meten van CO2 en het ontwikkelen van reductiestrategieën neemt een vlucht. Wij verwachten dat het in lijn brengen van CO2-reductie met de Parijse klimaatdoelstelling een verplichting wordt vanuit de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

In eerste instantie geldt de CSRD alleen voor grote ondernemingen, maar bij het in kaart te brengen van en rapporteren over scope 3 komt ook de keten om de hoek kijken. Daarvoor hebben zij informatie van hun toeleveranciers en/of afnemers nodig, en komt de vraag naar CO2-data dus ook bij het MKB terecht.

Scope 3 emissies

Emissies uit de waardeketen, bekend als Scope 3-emissies, omvatten alle indirecte emissies die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door een bedrijf. Dit omvat alles van de producten en diensten die een bedrijf koopt, tot de investeringen die het doet en de manier waarop de producten die het verkoopt, worden gebruikt. Gezien dit potentieel brede scala aan bronnen, vormen Scope 3-emissies vaak het grootste deel van de bedrijfsgerelateerde emissies.

Verwachte rapportage

Slechts weinig bedrijven verstrekken gedetailleerde informatie over hun Scope 3-emissies. Sommige bedrijven zeggen dat de boekhoudmethoden ingewikkeld zijn. Andere kiezen ervoor geen verslag uit te brengen over factoren waarop zij naar eigen zeggen weinig directe invloed of controle hebben. De huidige regelgeving is ook relatief soepel. Dit betekent dat er minder informatie wordt verstrekt over Scope 3 dan over Scope 1 en 2 bedrijfsemissies – waardoor stakeholders mogelijk in het duister tasten over de werkelijke blootstelling van een bedrijf aan klimaatrisico’s.

Maar de controle neemt toe. Regelgevers krijgen steeds meer belangstelling voor het toezicht op Scope 3-emissies door middel van verplichte openbaarmakingen en het stellen van doelen. Regelgevers in de VS, de EU en Nieuw-Zeeland hebben al voorgesteld om beursgenoteerde ondernemingen te verplichten hun emissies openbaar te maken. Sommige centrale banken nemen nu Scope 3-emissies op in klimaatstresstests. Wij verwachten de komende jaren meer regelgeving en beleid te zien.

Ook de aanpak van de klimaatboekhouding zal waarschijnlijk evolueren. Het Greenhouse Gas Protocol is een internationale reeks boekhoud- en rapportagestandaarden die door veel bedrijven en regelgevers worden gebruikt. Het verdeelt Scope 3-emissies in 15 subcategorieën en geeft bedrijven de ruimte om hun eigen rapportagegrens vast te stellen – inclusief de flexibiliteit om te beslissen over welke van deze 15 zij rapporteren – mits zij de beginselen van relevantie, volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie toepassen. Dit maakt een vergelijking tussen bedrijven moeilijk, aangezien de emissieprofielen sterk kunnen verschillen, zelfs binnen sectoren

Voorwaarde bij aanbesteding

Naast regelgeving, zien we ook steeds meer vraag naar CO2-beleid en resultaten in aanbestedingen en door klanten. En de voorgenomen invoering van CO2-belasting in Nederland leidt niet alleen tot extra kosten voor bedrijven die veel uitstoten maar ook voor de toeleveranciers en de afnemers. Kortom: er is geen ontkomen aan. CO2-reductie vraagt ook jouw aandacht.

Informatie

Wil je meer weten over Scope 3, CO2-reductie en de CSRD, wat dat voor de organisatie betekent, en hoe je de organisatie hierop kunt voorbereiden?
Neem contact op met Maurice Even, accountmanager Duurzaam ondernemen, 06 57 47 70 84.

Lees meer>

  1. CSRD – duurzaamheidsverslaggeving
  2. Scope 3 – wat is dat binnen de keten?