Skip to content

SDE+ krijgt minimaal 1,5 mld.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen in maart volgend jaar. Het budget voor de extra ronde SDE+ subsidie ligt tussen de € 1,5 en € 2 mld voor hernieuwbare energieprojecten. Vooral die waarvan de aanvraag niet is goedgekeurd door de stikstofproblematiek en de transportindicatie.

De voorjaarsronde 2020 zal qua opzet, technieken en categorieën identiek zijn aan de najaarsronde 2019, schrijft Wiebes. Alleen de basisbedragen voor berekening van subsidieniveaus van de verschillende technieken zullen, als gebruikelijk, weer worden aangepast. Voor het kerstreces komt de minister met nadere details over de extra ronde, inclusief het definitieve openstellingsbudget.

SDE+ in het voorjaar klaar

De precieze invulling van de vernieuwde subsidieregeling, de SDE++, zal “uiterlijk in het voorjaar” klaar zijn en naar de Kamer worden gestuurd, aldus Wiebes. Eerder heeft Wiebes gezegd dat openstelling van de regeling in de zomer 2020 plaats zou moeten hebben. Verzoeken van de Kamer afgelopen jaar over technieken en categorieën die een plek in de regeling zouden moeten krijgen “neem ik mee in de vormgeving van SDE++”. Tot deze suggesties rekent de minister expliciet de verzoeken om aparte categorieën voor windturbines met een tiphoogte van maximaal 150 meter, diepe geothermie, hergebruik van CO2 (carbon capture and usage, of CCU), nieuwe warmtecategorieën en het gebruik van windgegevens van het KNMI voor het bepalen van de windsnelheidscategorie van een te subsidiëren windturbine.

Transportindicatie

Om te voorkomen dat er subsidie wordt toegekend aan duurzame energieprojecten die uiteindelijk niet gerealiseerd kunnen worden, vanwege een tekort aan netcapaciteit, moeten aanvragen voor SDE+-subsidie met ingang van de komende openstelling voorzien zijn van een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder. Sinds 1 oktober is het mogelijk om zo’n indicatie aan te vragen. Alleen voor gebieden waar structureel capaciteitstekort is en alle mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn onderzocht, mag een netbeheerder een negatieve transportindicatie afgeven.

Stikstof

Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen, werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft eind mei in de uitspraak geoordeeld dat de overheidsaanpak niet voldoet, omdat de overheid toestemming geeft voor allerlei projecten die juist voor extra stikstofuitstoot zorgen.