Skip to content

SDG 7: betaalbare en duurzame energie in 2030

Stand van zaken SDG 7 wereldwijd

Vier miljard mensen op de wereld hebben nog geen toegang tot schone, veilige, betrouwbare, efficiënte, duurzame en betaalbare energie. Terwijl 1,25 miljard mensen langzamerhand overstappen op schone kooktechnieken, moeten zij het uitsluitend met het vervuilend hout en houtskool stellen om te koken en zich te verwarmen. Dit kost ons wereldwijd jaarlijks minimaal 2,4 miljaard dollar veroorzaakt door het negatieve effect op de gezondheid en omgeving. Zeker 150 miljard dollar is nodig om er voor te zorgen dat iedereen op de wereld toegang heeft tot schone en betaalbare energie – hiervoor dient mondiaal politiek en financieel draagvlak worden gecreëerd.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. SDG 7 is het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie wereldwijd in 2030. Duurzame energie haal je uit natuurlijke bronnen als biomassa, water, wind en zon.

SDG 7 verbetert de positie van vrouwen

Toegang tot elektriciteit kan bijdragen aan inkomen-genererende activiteiten van vrouwen. Door de verbetering van de toegang tot schone kookoplossingen wordt de tijd die nodig is voor het verzamelen van brandhout en het schoonmaken van kookgerei verminderd. Deze activiteiten worden typisch gezien als de verantwoordelijkheid van vrouwen en meisjes. Bovendien zullen de negatieve gevolgen voor de gezondheid bij het koken op vaste hout en houtskool, die met name meisjes en vrouwen treffen, aanzienlijk worden verminderd als gevolg van de introductie van schone of schonere kooktoestellen.

Hoe gaat het met SDG 7 in Nederland?

In vergelijking tot heel veel ontwikkelingslanden is de toegang tot betrouwbare en betaalbare energiediensten zoals elektriciteit en aardgas in Nederland goed geregeld. Het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik nam in de afgelopen jaren toe. Het Nederlandse doel is te komen tot een aandeel van 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Het is de verwachting dat het doel in 2020 niet gehaald gaat worden, vooral door vertraging van windenergieprojecten op land. Het doel voor 2023 wordt waarschijnlijk wel gehaald.

Hoe kunt u SDG 7 steunen?

Alle kleine beetjes helpen! Door te investeren in CO2-rechten uit het duurzame energie-efficiente kookpotproject in Ghana of Rwanda compenseert u de CO2-uitstoot van uw organisatie. Het cookstoves-project draagt bij aan de economische welvaart van de lokale bevolking en heeft een duidelijke impact op het verminderen van CO2-uitstoot.

Doordat de cookstoves lokaal worden geproduceerd van veelal gerecycled materiaal, dan gedistribueerd en verkocht worden, waarbij vooral vrouwen worden getraind in het uitleg geven over de werking, heeft dit gelijk een positief effect op het levensonderhoud. Het project is officieel gecertificeerd door Gold Standard.