Skip to content

SDG’s zijn een strategische keuze 

Welke kansen bieden de Sustainable Development Goals aan het bedrijfsleven? Het maken van maatschappelijke impact staat steeds hoger op de agenda van bedrijven en organisaties, omdat ze daartoe intrinsiek zijn gemotiveerd en omdat hun stakeholders dat verwachten.  

Het verbinden van (een aantal) SDG’s aan jouw strategie is echter ook goed voor het vergroten van jouw positieve impact. Het verkleint risico’s, vermindert kosten, vergroot het vertrouwen in de organisatie en leidt daarom ook tot meer groei. 

SDG’s en CO2-compensatie, een eerste stap 

CO2-neutraal ondernemen brengt jouw organisatie veel positiefs. Het proces begint met de berekening van de CO2-uitstoot voor het opstellen van de CO2-footprint van de organisatie of het product. Gaat verder met reductiemaatregelen en de toepassing van duurzame energie. En eindigt met de compensatie van de resterende uitstoot door middel van CO2-compensatieprojecten. 

Door te compenseren investeer je in een klimaatproject dat elders voor eenzelfde hoeveelheid CO2-reductie zorgt. Deze projecten zijn geverifieerd en moeten voldoen aan een aantal Sustainable Development Goals. Kies je dan voor een project waarvan de SDG’s relevant zijn voor de organisatie is een eerste stap gezet.  

SDG’s bieden houvast en kansen voor duurzame groei 

 • Duurzaamheid en MVO maken klanten loyaler. Het effect van ‘GOED DOEN’ van innovatieve organisaties biedt een hogere klantloyaliteit. 
 • Betekenisvolle bedrijven presteren gemiddeld beter. 
 • Consumenten kiezen bewust meer voor duurzame producten of diensten. 
 • Organisaties die de SDGs aan hun strategie verbinden, spreken wereldwijd dezelfde taal, kunnen vergelijken en sluiten daardoor gemakkelijker partnerschappen. 
 • Door te communiceren over SDG’s toont jouw organisatie aan maatschappelijk verantwoord vooruitstrevend te zijn. 

Als eis bij aanbestedingen 

Naast de genoemde kansen kiezen organisaties er ook voor om SDG’s toe te passen om te voldoen aan (toekomstige) wetgeving. In steeds meer aanbestedingsaanvragen worden eisen gesteld om als aanbestedende partij invulling te kunnen geven aan één of meerdere Sustainable Development Goals. Door SDG’s binnen jouw organisatie toe te passen en jouw externe communicatie op het gebied van SDG’s op orde te hebben kun je als aanbestedende partij profiteren van een extra concurrentievoordeel. 

Vragen die een organisatie zich kan stellen? 

 • Op welke SDG’s zou jouw organisatie zich kunnen focussen? Waarbij je kunt denken aan welke SDG’s het meest relevant zijn voor jouw organisatie.  
 • Hoe kun je deze SDG’s verankeren in jouw strategie en bedrijfsvoering? Door processen zo in te richten dat deze hieraan een positieve bijdrage leveren. 
 • Lig je op koers om jouw bijdrage te leveren aan de SDG’s? Stel indicatoren vast om de voortgang te meten. 

Aan de slag met een duurzame bedrijfsvoering? 

Ben jij overtuigd om net als vele andere organisaties aan de slag te gaan met het toepassen van de 17 SDG’s, maar weet je nog niet waar te beginnen? Neem een voorbeeld aan de volgende organisaties: 

 • Achmea brengt ieder jaar de CO2-voetafdruk van de gehele bedrijfsvoering in kaart, waarbij wordt gekeken naar verwarming, verlichting, water- en papierverbruik, afval, koelvloeistoffen, servers en mobiliteit. Eerder werden ook de Sustainable Development Goals, (SDG’s) centraal gezet in de strategie van Achmea. Klimaatactie (SDG 13) vormt daarbij een speerpunt. 
 • Vodafone is van mening dat digitale technologie kan helpen om sneller vooruitgang te boeken bij het bereiken van de SDG’s, terwijl de samenleving weer beter wordt. Vodafone heeft twee SDG’s vastgesteld die haar en haar partners in staat stellen blijvende oplossingen te vinden voor sociale, economische en milieu-uitdagingen en daardoor de verwezenlijking van vele andere SDG’s te versnellen. De keuze viel op SDG9: Vodafone wil dat iedereen – wie ze ook zijn en waar ze ook wonen – toegang heeft tot betrouwbaar en betaalbaar internet e      n SDG17: Zij werkt aan nieuwe modellen voor samenwerking tussen bedrijven, regeringen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld. 
 • Port of Rotterdam heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. Focus ligt bijvoorbeeld op SDG 6 en 13. Port of Rotterdam voelt zich de aanjager van de energietransitie in haar havens en industriecomplex. 
 • Papier- en kartonproducent Smurfit Kappa koppelt SDG 12 aan afvalverwerking. Het bedrijf ziet kansen om ‘fit-for-purpose’-verpakkingen te maken, die optimaal recyclebaar zijn. Zo ontwikkelde Smurfit Kappa een tray van golfkarton als alternatief voor plastic krimpfolie. 

Wij zien dat veel organisaties de SDG’s koppelen aan de bedrijfsvisie of strategie door een bewuste keuze te maken voor een klimaatproject. Zo werken we met Gold Standard en Verra (Verified Carbon Standard), de standaarden voor compensatie projecten. Deze certificeringen zijn ontwikkeld met als doel projecten te ondersteunen, die naast het reduceren of vermijden van CO2 ook nog een meetbare bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Maurice Even. Hij adviseert je graag.