Skip to content

Onderneem klimaatactie, start met de CO2-footprint in 2023

Hoewel de individuele voetafdruk van een mkb-organisatie misschien klein is, draagt het mkb samen een aanzienlijk deel bij aan de wereldwijde CO2-footprint. Het mkb is namelijk goed voor 90% van het mondiale bedrijfsleven en vormt de basis van de waardeketens in de wereld

In het besef dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de economie, de natuur en de samenleving in het algemeen, kunnen wij met zijn allen, zowel mkb als grootbedrijf, maatregelen nemen om: 

  1. de CO2-uitstoot te halveren vóór 2030; 
  1. netto nul uitstoot te bereiken voor 2050; 
  1. de vooruitgang jaarlijks bekend te maken. 

Maar waar begin je? 

Het berekenen van de CO2-uitstoot van de organisatie is een goed begin. Deze footprint omvat vaak alleen Scope 1 en 2.  

  • Scope 1: bedrijfseigen emissies die rechtstreeks vrijkomen in de atmosfeer, bijvoorbeeld emissies van de verbranding in bedrijfseigen of door het bedrijf gebruikte ketels, ovens, voertuigen enz.  
  • Scope 2: hieronder valt de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt gebruikt 

Deze CO2-footprint geeft een indicatie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het is een eerste inzicht in waar je maatregelen kunt nemen om je uitstoot te verminderen.  De CO2-uitstoot wordt berekend met de CO2-emissiefactoren.

De CO2-uitstoot verschilt per branche. Voor een transporteur is bijvoorbeeld het dieselverbruik 90% van de CO2-footprint. Ook maakt het uit in welke fase van verduurzamen je zit. Sommige bedrijven kopen al groene stroom in of hebben een dak met zonnepanelen. Die hebben op het stroomgebruik al 0% CO2-uitstoot. 

Soms is het lastig en heeft het tijd nodig om de juiste gegevens over het energieverbruik of de gereden kilometers boven tafel te krijgen. Wij raden dan ook aan om nu al te beginnen met het opvragen van de benodigde informatie bij de verschillende afdelingen. Zo kan de CO2-footprint gelijk berekend worden aan het begin van het nieuwe jaar en kunnen direct maatregelen genomen 

Hoe je gegevens kunt verzamelen over elk van deze scope-categorieën staat duidelijk beschreven in de Carbon Manager. De Carbon Manager is meer dan een CO2-footprint tool, het is ook een data management systeem dat data verzamelt, consolideert en analyseert en om rapportages over de jaren heen mee op te stellen. 

Zodra de gegevensverzameling is voltooid, worden alle door jou opgegeven gegevens over de bedrijfsactiviteiten (bijv. kilometers die met een zakelijke auto zijn gereden) vertaald naar CO2-equivalenten. Via dit tool krijg je inzicht in de diverse facetten van je bedrijf die jouw CO2-footprint in beïnvloeden. Het resultaat is een op jouw bedrijf toegesneden rapport met een uitsplitsing van jouw CO2-voetafdruk en informatie over de hotspots, zodat je de maatregelen op relevantie kunt prioriteren. 

Wat zo interessant is aan het bepalen van de CO2-footprint van je onderneming is hoe deze resultaten kunnen worden gebruikt voor een klimaatactiestrategie met een stappenplan naar net zero. 

Meer informatie