Skip to content

Stijgende prijzen CO2-rechten

Wellicht heeft u het al gehoord of gelezen maar wij willen het graag extra onder de aandacht brengen: de prijs voor een CO2-recht neemt al maanden flink toe. Dit heeft uiteindelijk financiele consequenties voor alle organisaties, waaronder onze klanten, die de onvermijdbare CO2 al compenseren of hier volgend jaar mee willen starten.

Ambitieuze reductieplannen

Steeds meer bedrijven willen hun CO2-uitstoot reduceren of klimaatneutraal worden. Dat doen ze door de eigen uitstoot te verminderen, maar ook door hun moeilijk te verlagen CO2-emissies te compenseren met CO2-rechten uit duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Door bosbescherming of het opwekken van duurzame energie wordt CO2 uit de atmosfeer gehaald. Die vermeden uitstoot kan worden gebruikt om eigen uitstoot, of die bij klanten, te compenseren. Dat is geen overheidsverplichting, maar een vrijwillige keuze van de organisatie zelf.

Naarmate de inspanningen om de wereldeconomie CO2-neutraal te maken toenemen, zou de vraag naar vrijwillige CO2-compensatie kunnen blijven stijgen. Op basis van de vraag naar CO2-rechten en het volume aan negatieve emissies dat nodig is om de emissies te verminderen in overeenstemming met het doel van 1,5 graad opwarming, schat McKinsey dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO2-compensatie kan oplopen tot wel 1,5 tot 2,0 gigaton CO2 (GtCO2) in 2030 en tot 7 tot 13 GtCO2 in 2050. Een grootschalige vrijwillige markt van CO2-compensatie is daarom van cruciaal belang om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken. Maar dat heeft een financiele keerzijde.

Effect klimaatakkoord op prijs CO2-recht

De aangescherpte klimaatakkoorden hebben er voor gezorgd dat organisaties bewust aan de slag zijn gegaan met het definieren van duurzaamheidsdoelstellingen. Multinationals als Unilever, Capgemini, DSM gaan zelfs voor net zero en onderbouwen hun klimaatstrategie met de Science Based Targets en gaan dus investeren in duurzame klimaatprojecten. Het gevolg is dat projecten ‘uitverkocht’ raken, dat wil zeggen dat van bepaalde projecten geen rechten meer verkrijgbaar zijn en er schaarste ontstaat.

Daarnaast zien wij dat sectoren die voorheen deze rechten niet gebruikten, nu wel gaan investeren. Een voorbeeld hiervan is CORSIA; Het Carbon Compensation and Reduction Scheme for International Aviation, ontwikkeld door de International Civil Aviation Organization (ICAO), werd in oktober 2016 aangenomen. Het is een CO2-compensatie- en CO2-reductieprogramma om de CO2-uitstoot van internationale vluchten te verlagen en de impact van de luchtvaart op klimaatverandering te beperken. De regeling is vrijwillig en wordt verondersteld om tot 2035 te werken. De totale vraag voor die 15 jaar wordt geschat op 2.700 miljoen ton CO2-equivalent in compensaties. 

Het effect is dus dat er meer en meer vraag is naar CO2-rechten waardoor de prijzen al zijn verdubbeld in de afgelopen maanden en deze voorlopig nog wel blijven stijgen.

Wat adviseren wij?

Wij raden aan om nu al na te denken over de investering in CO2-compensatie en de daarvoor benodigde CO2-rechten in 2022 en verder. Wij kunnen contractueel CO2-rechten voor 1, 2 of 3 jaar vastleggen tegen een marktconforme prijs. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden, prijsontwikkelingen en de keuze in projecten.