Skip to content

Toezicht op de vrijwillige CO2-rechten markt moet een oproep zijn tot verbetering!

Het onderzoek naar de vrijwillige CO2-rechten markt moet een oproep zijn om deze te verbeteren, niet om ze op te geven!

Recente onderzoeksrapporten brachten een belangrijk en ingewikkeld probleem aan het licht: niet alle CO2-rechten zijn gelijk. CO2-rechten brengen verschillende risico’s met zich mee, bieden verschillende co-voordelen en additionaliteit en sommige leveren eenvoudigweg niet het klimaatvoordeel dat ze beloven.

Hoewel het essentieel is dat deze risico’s worden aangepakt, is het ook essentieel dat bedrijven de vrijwillige CO2-markt niet verlaten. We moeten tegen 2030 een einde maken het verlies van onze natuur om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en de ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs waar te maken.

Financiering vrijwillige CO2-rechten markt

Om dit te bereiken is tegen het einde van het decennium $ 350 miljard aan financiering per jaar nodig. Als de financiële stromen van de vrijwillige CO2-rechten stoppen, komen deze klimaatdoelen in gevaar.

Het aanpakken van emissies door natuurverlies is een van de grootste uitdagingen om de klimaatcrisis aan te pakken. Ondanks dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor 35% van de bruto wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, gaat slechts 3% van de uitgaven aan klimaat naar het aanpakken van ecosystemen en biodiversiteit. Het is daarom dringend dat wij een manier vinden de financiering snel op te schalen naar nature based oplossingen en de vrijwillige carbon markt is een belangrijk instrument hierin.

Maar om een maximale impact te creëren en deze markt effectief te laten functioneren, moeten bedrijven een actievere rol spelen bij het scheiden van het kaf van het koren. Een laissez-faire-benadering van het verkrijgen van CO2-rechten zal niet langer volstaan. Bedrijven moeten CO2-rechten behandelen met dezelfde zorg, due diligence en screening die ze implementeren voor elk ander product en elke andere dienst die ze in hun activiteiten inkopen. Dit betekent de tijd nemen om hun leveranciers te begrijpen, de herkomst van het product dat ze kopen en de risico’s die verbonden zijn aan hun inkoopstrategie.

Het goede nieuws is dat begeleiding, dienstverleners en communities of practice steeds vaker beschikbaar zijn. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest voor bedrijven om due diligence uit te voeren op de beschikbare CO2-rechten. Dit omvat:

  • De komst van onafhankelijke beoordelingsbureaus zoals SylveraCalyx en BeZero, die gedetailleerde technische analyses van CO2-rechten uitvoeren over kwesties zoals kwaliteit, daadwerkelijk vermeden, verwijderde of gereduceerde CO2-uitstoot, duurzaamheid, additionaliteit en co-benefits.
  • De Tropical Forest Credit Integrity (TFCI) Guide. Dit biedt bedrijven die CO2-rechten specifiek willen betrekken uit vermeden tropische ontbossing de beste richtlijnen . Het geeft de eensgezinde mening weer van gerenommeerde wereldwijde natuurbeschermingsorganisaties en, belangrijker nog, integreert standpunten van toonaangevende inheemse organisaties in de Amazone.
  • Platforms zoals de Business Alliance to Scale Climate Solutions (BASCS) en de Natural Climate Solutions Alliance (NCS). Beide helpen bedrijven bij het navigeren van het CO2-rechten inkoopproces en het identificeren van rechten van hoge kwaliteit.
  • Versterking van de vrijwillige governance van de vrijwillige CO2-rechten markt. Dit jaar zal de Integrity Council on Voluntary Carbon Markets zijn grondregels voor de vrijwillige CO2-rechten markt afronden en het Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative zal zijn definitieve code lanceren.

Waarom investeren in de vrijwillige CO2-rechten markt

Als bedrijven op zoek zijn naar projecten van de hoogste kwaliteit, moeten ze ook bereid zijn om een hogere prijs te betalen. In 2022 betaalden bedrijven gemiddeld 6 euro per ton CO2 op de vrijwillige CO2-rechten markt. Zolang de prijzen zo laag blijven, zal de markt vol blijven met rechten van twijfelachtige kwaliteit. Dit is het moment voor bedrijven om een signaal af te geven dat ze bereid zijn meer te betalen voor rechten die strenge screeningprocessen doorstaan.

CO2-rechten met een hoge integriteit stellen bedrijven in staat om verder en sneller te gaan , maar alleen wanneer ze worden gebruikt naast het verminderen van emissies in de waardeketen van een bedrijf. Dit punt is absoluut van cruciaal belang maar blijft vragen oproepen. Bedrijven kunnen namelijk investeringen in nature based oplossingen buiten hun waardeketens niet “meetellen” voor op wetenschap gebaseerde emissie reductiedoelstellingen (Science Based Targets initiative). Maar investeringen in de natuur moeten deel uitmaken van hun algemene transitie naar Net Zero. Waarom? Geen enkel bedrijf gaat waarschijnlijk vandaag, deze maand of zelfs dit jaar al zijn uitstoot verminderen.

Daarom, terwijl een bedrijf zich inzet om zijn uitstoot zo snel mogelijk te reduceren door over te schakelen op hernieuwbare energie, het verhogen van de energie-efficiëntie en het elektrificeren van wagenparken, zal het – voorlopig – nog steeds onvermijdbare CO2 uitstoten. En dat zal nog enkele jaren zo blijven.

Wat moet het bedrijf aan die uitstoot doen? Negeren? Of pakken ze dit aan door te investeren in nature based oplossingen die bijdragen aan de wereldwijde reductiedoelstellingen?

De wetenschap vertelt ons dat dit laatste essentieel is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5C en catastrofale klimaatverandering te voorkomen. De vrijwillige CO2-rechten markt bevindt zich op een omslagpunt en bedrijven hebben een belangrijke keuze: ophouden met investeren in CO2-rechten of zich in te zetten en deze markt te stimuleren om het volledige potentieel te bereiken.

Weglopen zou de meest eenvoudige oplossing zijn, waardoor bedrijven kunnen ontsnappen aan de controle van de media en stakeholders, terwijl ze geld vrijmaken voor andere, in hun ogen belangrijkere, bedrijfsprioriteiten. Hun betrokkenheid is immers volledig vrijwillig. Maar een dergelijke stap zou onze steeds zwakkere wereldwijde klimaatambities bedreigen en het meest veelbelovende mechanisme te niet doen dat beschikbaar is om het tegengaan van klimaatverandering te kunnen financieren.

Het alternatief is dat bedrijven hun business-as-usual veranderen en hun koopkracht en investeringen gebruiken om dit aan te pakken – door een betere screening van te kiezen CO2-rechten, prioriteit te geven aan kwaliteit boven prijs en door meer te eisen van belanghebbenden in de vrijwillige CO2-rechten markt.

Door dit te doen, helpen zij miljarden aan financiering vrij te maken en er zo voor te zorgen dat hun investeringen de klimaatimpact verhogen. Het belangrijkste is dat bedrijven helpen om de kwaliteit van CO2-rechten te verhogen om hun cruciale rol te kunnen vervullen in onze reis naar Net Zero.

Meer lezen?

Gebaseerd op een artikel van Luke Pritchard, We Mean Business op Reuters