Uitreiking 500.000e Garantiecertificaat door Erkende Verhuizers

dinsdag 20 augustus 2019

Echtpaar krijgt verhuizing kado! Sinds de introductie van het Garantiecertificaat in 2006 zijn al 500.000 huishoudens zonder problemen verhuisd. Het kado werd aangeboden door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, verzekeringsmakelaar Boelaars & Lambert, Mondial Movers en Groenbalans.

Garantiecertificaat

Op alle verhuizingen door een Erkende Verhuizer is een zogenaamd garantiecertificaat van toepassing. Dit betekent dat een verhuizing verzekerd is tegen onder meer diefstal en faillissement van een verhuizer. Ook biedt dit certificaat de garantie dat de CO2-uitstoot van iedere particuliere verhuizing wordt gecompenseerd.

Garantiecertificaat Erkende Verhuizers Groenbalans

Door Boelaars & Lambert werden de volgende woorden gesproken:”We zijn erg verheugd dat inmiddels 500.000 huishoudens met een maximale bescherming van het Garantiecertificaat door Erkende Verhuizers zijn verhuisd.” Ook de OEV sloot zich hierbij aan:”Wij weten als geen ander dat verhuizen erg stressvol kan zijn. Wij zijn trots dat door deze samenwerking al 500.000 huishoudens met een gerust gevoel zijn verhuisd.” Groenbalans voegde nog toe:”De samenwerking met OEV en de contacten met leden ervaren wij al jaren als zeer prettig.”

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Erkende Verhuizers gunnen iedereen een zorgeloze verhuizing. Naast het Garantiecertificaat wordt de verhuizing ook nog CO2 neutraal uitgevoerd. Dit betekent dat de CO2 uitstoot die tijdens de inboedelverhuizing wordt geproduceerd, wordt gecompenseerd. Dit doen Erkende Verhuizers door te investeren in CO2-rechten uit het Efficiënte Kookpotten-project in Rwanda, een Gold Standard project op huishoudelijk niveau in verschillende regio’s.

CO2-rechten: Gold Standard

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, opgericht door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Eisen waar Gold Standard-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale aspecten van een project, zoals werkgelegenheid;
  • Aantoonbare toegevoegde waarde: Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard-rechten;
  • Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.