Skip to content

EU: Verbod verkoop benzine- en dieselauto’s vanaf 2035

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 wordt verboden.

Vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s geen CO2 meer uitstoten, wat erop neerkomt dat verbrandingsmotoren vanaf dat moment taboe zijn. Bestaande auto’s mogen nog wel blijven rijden, maar vanaf dat moment zullen alleen nieuwe auto’s op waterstof en puur elektrische auto’s met een accu worden toegelaten.

Ook auto’s op synthetische brandstoffen worden in de ban gedaan, hoewel ze technisch gezien CO2-neutraal zijn omdat ze worden gemaakt met CO2 die uit de lucht wordt gehaald. Omdat veel automerken fors investeren in dit soort e-fuels, bestaat de kans dat hierin nog iets gaat veranderen.

Dat laatste lijkt vooral voor de hand liggend omdat in heel veel landen de laadstructuur én het energienetwerk nog lang niet toegerust is op overschakelen naar elektrisch rijden. Er volgt nog een stemming van het hele Europese Parlement en van de Raad van Europa. Autofabrikanten hopen dat uiteindelijk wordt gekozen om de uitstoot met ‘slechts’ 90 procent te verminderen.

“Met CO2-normen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten”, zei Jan Huitema, de belangrijkste wetgever voor het beleid, en hij voegde eraan toe dat het rijden met elektrische voertuigen goedkoper moet worden.

Het hele Europees Parlement zal de komende maanden stemmen over de CO2-uitstoot voorstellen voor auto’s, waarna de wetgevers en de EU-landen moeten onderhandelen over de definitieve regels. Door de overstap naar emissievrije elektrische voertuigen te versnellen, wil de EU iets doen aan het kwart van de EU-emissies dat afkomstig is van het vervoer, en dat de afgelopen jaren is toegenomen.